Nejnovější články

Investplus.cz | 21. 04. 2024 | Finance

FIFO (First In, First Out / První dovnitř, první ven), je metoda řízení a oceňování aktiv, při které jsou aktiva vyrobená nebo získaná jako první prodána, použita nebo vyřazena jako první. Tato metoda ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 20. 04. 2024 | Finance

Eurozóna je měnová unie tvořená 20 členskými státy Evropské unie (EU), které přijaly euro (€) jako svou hlavní měnu a jediné zákonné platidlo. Měnovým orgánem eurozóny je Eurosystém, který se skládá z ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 19. 04. 2024 | Finance

Elasticita poptávky je ekonomický pojem, který vyjadřuje citlivost množství poptávaného zboží nebo služby na změnu jeho ceny – jak moc se změní množství zboží nebo služby, které spotřebitelé cht ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 18. 04. 2024 | Finance

Exotická měna je termín používaný ve finančním sektoru, který označuje měnu, která není široce obchodována na světovém devizovém trhu. Tyto měny jsou obvykle spojeny s menšími nebo rozvíjejícími se ek ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 17. 04. 2024 | Finance

Elasticita nabídky je ekonomický pojem, který vyjadřuje, jak moc se změní množství zboží nebo služeb nabízených na trhu v reakci na změnu jejich ceny – tedy jak citlivá je nabídka na změny cen. ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 16. 04. 2024 | Finance

Ekonometrie je aplikace statistických metod na ekonomická data s cílem poskytnout empirický obsah ekonomickým vztahům. Jedná se o kvantitativní analýzu skutečných ekonomických jevů založenou na součas ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 15. 04. 2024 | Finance

Depozitní certifikát je časově omezený cenný papír, který vydává finanční instituce, nejčastěji banka. Držitelem tohoto certifikátu je klient banky, který do ní vložil své finanční prostředky. Základn ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 14. 04. 2024 | Finance

Depozitní účet je speciální druh bankovního účtu, který se používá především při obchodech s vysokou hodnotou, jako je koupě nebo prodej nemovitostí. Tento účet slouží jako zabezpečení pro obě strany ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 04. 2024 | Finance

Demonetizace je ekonomický proces, při kterém měnová jednotka země přestane být zákonným platidlem. To znamená, že bankovky a mince, které byly dříve používány k nákupu zboží a služeb, již nejsou pova ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 12. 04. 2024 | Finance

Hyperbitcoinizace je pojem, který popisuje teoretický scénář, kdy Bitcoin nebo jiná kryptoměna převezme roli hlavního platebního a hodnotového systému světa. Tento jev by mohl nastat, pokud by se Bitc ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 11. 04. 2024 | Finance

Česká populace stárne a důchodový systém se hroutí. Zejména mladší generace by tedy neměly spoléhat na to, že jim stát zajistí důstojnou penzi. Nezajistí. Nebudou na to peníze. Pojďme se tedy podívat, ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 10. 04. 2024 | Finance

Nechcete ve stáří obracet každou korunu? Pak byste si měli připravit finanční rezervu a nespoléhat pouze na státní penze. Aby mělo ale spoření na důchod smysl, je potřeba peníze zainvestovat. K tomu m ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 09. 04. 2024 | Finance

Diskontovaný dluhopis, známý také jako Zero Bond, je specifický typ dluhopisu, který se odlišuje od tradičních dluhopisů svou strukturou výnosů a způsobem obchodování na finančním trhu. Co je diskonto ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 08. 04. 2024 | Finance

Futures kontrakt je dohoda mezi dvěma stranami o nákupu nebo prodeji určitého množství podkladového aktiva – akcie, indexu, komodity – za předem stanovenou cenu k určitému budoucímu datu. Futures kont ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 07. 04. 2024 | Finance

Dobrý den, ne, nic takového možné není. A to i přesto, že se vám provozovatelé služby Progressive Trade snaží tvrdit opak, kdy ve videu zmiňují řadu argumentů, proč zrovna jejich platforma skutečně fu ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 06. 04. 2024 | Finance

Derivátový trh je obchodní místo, kde se vypořádávají forwardové transakce, jako jsou například futures, opce nebo úrokové deriváty. Tyto finanční instrumenty jsou vypořádány v budoucnosti a vyžadují ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 05. 04. 2024 | Finance

Derivát je finanční nástroj, který odvozuje svou hodnotu od jiného aktiva, tzv. underlying. Může to být akcie, komodita, měna nebo také celý index. Deriváty jsou oblíbené pro svou schopnost umožnit in ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 04. 04. 2024 | Finance

Debetní karta je platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace. S debetní kartou můžete: Platit v kamenných obchodech i na internetu. Vybrat hotovos ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 03. 04. 2024 | Finance

Devizový kurz je cena, za kterou se jedna měna mění za druhou na devizovém trhu. Tento kurz udává, kolik jednotek jedné měny je potřeba k nákupu jedné jednotky druhé měny. Pokud je například kurz 1 EU ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 02. 04. 2024 | Finance

Dceřiná společnost je samostatný právní subjekt, který je vlastněn a ovládán mateřskou nebo holdingovou společností, ale působí nezávisle z hlediska řízení, provozu, financí a právní struktury. V prax ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 02. 04. 2024 | Finance

Daňový ráj (anglicky tax haven, daňový přístav či útočiště) je označení pro státy s příznivým daňovým prostředím. Jedná se o země či nezávislá území, kde je sazba daně buď velmi nízká nebo dokonce nul ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 01. 04. 2024 | Finance

Prodej na krátko, známý také jako short selling nebo shortování, je obchodní strategie, při které investor spekuluje na pokles ceny určitého finančního nástroje. Při shortování investor prodává příslu ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 31. 03. 2024 | Finance

Sentiment je celkový postoj nebo nálada investorů a obchodníků k určitému aktivu nebo trhu jako celku. Odráží, jak obchodníci a investoři vnímají budoucí vývoj cen aktiv a může být býčí (optimistický) ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 29. 03. 2024 | Finance

ISIN, což je zkratka pro International Securities Identification Number (Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů), je unikátní kód používaný k identifikaci cenných papírů. Tento systém byl přij ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 28. 03. 2024 | Finance

Bonita je termín, který se často používá ve finančním sektoru, zejména v kontextu bankovnictví a poskytování úvěrů. V základu bonita označuje schopnost klienta řádně a včas splácet své závazky jimiž j ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 27. 03. 2024 | Finance

Depozitář cenných papírů je instituce, která se zabývá evidencí vlastnictví a obchodů s cennými papíry. V České republice tuto funkci plní Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), který je autorizov ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 26. 03. 2024 | Finance

Certis je zkratka pro Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System, což je systém mezibankovního platebního styku provozovaný Českou národní bankou (ČNB). Jedná se o clearingové centrum, ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 25. 03. 2024 | Finance

Medvědí trend, známý také jako “bear market“, je termín používaný ve finančním světě k popisu situace, kdy ceny aktiv, jako jsou například akcie, dlouhodobě klesají. Tento trend může být i ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 24. 03. 2024 | Finance

Býčí trend (trh), často označovaný jako “bull market“, je termín používaný na finančních trzích k popisu období, kdy ceny aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity, neus ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 24. 03. 2024 | Finance

Dobrý den, CapXmaster patří mezi prop trading firmy, které svým klientům umožňují obchodovat s fiktivním kapitálem a po splnění výzvy inkasovat z tohoto obchodování část zisků. Jak správně píšete ve s ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 24. 03. 2024 | Finance

Aktivum v účetnictví představuje vše, co účetní jednotka vlastní a co jí v budoucnu přinese ekonomický prospěch. Jde tak především o majetek, zásoby, peníze, licence a další. Aktiva jsou protikladem p ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 22. 03. 2024 | Finance

Akciový trh je organizovaný a regulovaný finanční trh, kde investoři mohou kupovat a prodávat akcie veřejně obchodovaných společností a další cenné papíry, jako jsou dluhopisy nebo ETF (exchange-trade ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 21. 03. 2024 | Finance

Šek je bankovní formulář, který se po vyplnění stává platebním prostředkem a cenným papírem. Šek je formou směnky cizí, což znamená, že není přímo vázaný na konkrétního dlužníka a nemůže být interveno ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 20. 03. 2024 | Finance

Směnka je cenný papír, který slouží k zajištění závazku nebo k placení. Existují dva základní druhy směnek – vlastní a cizí. Vlastní směnka je dokument, ve kterém se vystavitel (dlužník) zavazuj ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 19. 03. 2024 | Finance

Úrokový diferenciál je rozdíl mezi úrokovými sazbami dvou různých zemí nebo ekonomik. Když je úroková sazba vyšší v jedné zemi než v druhé, mluvíme o kladném úrokovém diferenciálu. Pokud je naopak úro ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 18. 03. 2024 | Finance

Solventnost, z latinského slova “solvere” znamenající rozvazovat, je schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky v dohodnutých termínech. Je to tedy míra, jak dobře můž ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 17. 03. 2024 | Finance

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 17. 03. 2024 | Finance

Akcionář je osoba nebo organizace, která vlastní akcie určité akciové společnosti. Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na akcie (cenné papíry). Akcionáři tak mají podí ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 16. 03. 2024 | Finance

Emisní ážio je finanční termín, který označuje rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší emisní cenou, za kterou je cenný papír vydán na trhu. Jinými slovy, je to “přirážka̶ ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 15. 03. 2024 | Finance

Anuita je finanční termín, který označuje pravidelnou splátku dluhu. V oblasti úvěrů a hypoték se jedná o splátku, která zahrnuje jak částku dluhu (úmor), tak i úrok. Anuitní splátku lze charakterizov ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 14. 03. 2024 | Finance

Bankovní identita, známá také jako BankID, je zabezpečená digitální identita, která umožňuje autorizovanou elektronickou komunikaci občana s úřady nebo klienta s různými komerčními poskytovateli služe ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 03. 2024 | Finance

ATM je zkratka pro “Automated Teller Machine”, což je automatizovaný bankovní přístroj, běžně známý jako bankomat. Bankomat umožňuje zákazníkům provádět základní bankovní transakce jimiž j ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 12. 03. 2024 | Finance

Kolaterál je hodnotný majetek, který slouží jako záruka splacení půjčky nebo úvěru. Pokud dlužník nesplní své závazky vůči věřiteli, může věřitel zabavit nebo prodat kolaterál a uspokojit tak svou poh ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 11. 03. 2024 | Finance

Wei je nejmenší jednotka etheru, což je kryptoměna používaná na síti Ethereum. Jeden ether je roven 1 000 000 000 000 000 000 wei (10^18). Jinými slovy, jeden wei je jedna kvintiliontina etheru. Wei j ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 10. 03. 2024 | Finance

GameFi je zkratka pro Game Finance, což je kombinace elektronických her a decentralizovaných financí (DeFi). GameFi umožňuje hráčům vydělávat peníze nebo kryptoměny tím, že hrají hry, které jsou posta ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 09. 03. 2024 | Finance

Proof of Authority (PoA) je algoritmus konsensu, který poskytuje praktické a efektivní řešení pro blockchainové sítě, zejména ty soukromé. Model PoA byl navržen v roce 2017 Gavinem Woodem, spoluzaklad ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 08. 03. 2024 | Finance

Síťový konsensus je způsob, jak dosáhnout shody a důvěry mezi uzly v decentralizované počítačové síti. V kontextu blockchainů a kryptoměn se používají různé mechanismy konsensu, které zajišťují bezpeč ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 07. 03. 2024 | Finance

DApp (decentralizovaná aplikace) je aplikace postavená na decentralizované síti, která kombinuje smart contract a uživatelské rozhraní (UI). Smart contract je soubor pravidel, který existuje na blockc ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 06. 03. 2024 | Finance

Dobrý den, díky za dotaz. Immediate Intal je dle dostupných informací služba, za níž stojí OpenAI a která svým uživatelům nabízí možnost obchodovat na kryptoměnových trzích za použití umělé inteligenc ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 06. 03. 2024 | Finance

Ponziho schéma je druh podvodné investiční aktivity, kdy provozovatel slibuje investorům vysoké zisky, ale místo toho používá peníze nových investorů k vyplácení starších investorů. Tím vytváří dojem, ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 05. 03. 2024 | Finance

Whitepaper je informační dokument. Jeho účelem je propagovat nebo zdůraznit vlastnosti řešení, produktu nebo služby, kterou provozovatel nabízí nebo plánuje nabídnout. Whitepapery se též používají k p ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 04. 03. 2024 | Finance

SegWit je zkratka pro Segregated Witness, což je formát transakcí v Bitcoinu. Jeho hlavním účelem je zabránit neúmyslné manipulaci s transakcemi a zvýšit rychlost a kapacitu sítě. Transakce v Bitcoinu ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 03. 03. 2024 | Finance

Smart contract (chytrý kontrakt) je programovatelný protokol, který umožňuje automatizovat smlouvy nebo platební operace s kryptoměnami. Smart contract se zapisuje a vykonává na síti konkrétní kryptom ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 02. 03. 2024 | Finance

Satoshi je nejmenší jednotka bitcoinu, která odpovídá stomiliontině bitcoinu (0,00000001 BTC). To znamená, že jeden bitcoin se rovná 100 milionům satoshi. Satoshi byl pojmenován na počest anonymního t ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 01. 03. 2024 | Finance

Multisig peněženka (multisignature wallet) je typ kryptoměnové peněženky, která vyžaduje více než jeden soukromý klíč k odeslání transakce. To znamená, že k prostředkům na multisig peněžence může přis ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 29. 02. 2024 | Finance

Regulační autorita je státní nebo mezinárodní instituce, která dohlíží na dodržování pravidel a zákonů v určitém odvětví, například ve financích a investicích. Regulační autorita má za úkol chránit zá ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 28. 02. 2024 | Finance

Sybil útok (Sybilový útok) je typ útoku na počítačovou síť, ve kterém útočník naruší systém reputace služby tím, že vytvoří velké množství falešných identit a použije je k získání nepřiměřeně velkého ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 27. 02. 2024 | Finance

51% útok je potenciální hrozba pro bezpečnost a integritu blockchainové sítě, která používá algoritmus konsenzu založený na důkazu práce (Proof of Work). Pokud by jeden subjekt nebo organizace ovládl ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 26. 02. 2024 | Finance

Dobrý den, díky za dotaz. Platforma Immediate MaxAir (resp. Immediate 1.0 MaxAir) je velmi pravděpodobně podvodná, investici jejím prostřednictvím Vám tak nedoporučujeme. Podobných alternativ je teď p ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 25. 02. 2024 | Finance

Dobrý den, podle dostupných informací nemá uvedená platforma Trade NeuPro žádné oprávnění poskytovat své služby na území EU, tudíž je její činnost v ČR protizákonná. Propagována je navíc prostřednictv ...

Zdroj: Investplus.cz

Další články