Nejnovější články

Investplus.cz | 30. 11. 2023 | Finance

Big Mac index je nástroj, který vymyslel časopis The Economist v roce 1986 jako jednoduchý způsob, jak porovnat kupní sílu různých měn. Big Mac index je založen na teorii parity kupní síly (PPP), kter ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 29. 11. 2023 | Finance

Černý pátek je název pro den, kdy dochází k velkému poklesu cen akcií na burzách. Tento den je obvykle spojen s krizí nebo panikou na trzích. Původ tohoto pojmu je nejasný, ale existuje několik možnýc ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 28. 11. 2023 | Finance

Černá labuť je termín, který používáme pro neočekávanou a velmi vzácnou událost, která má obrovský dopad na ekonomiku, společnost nebo historii. Tyto události jsou těžko předvídatelné, protože se odch ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 28. 11. 2023 | Finance

Back testing je metoda, která se používá k ověření funkčnosti obchodních strategií za použití historických dat. Je založena na předpokladu, že strategie, která fungovala dobře v minulosti, bude pravdě ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 26. 11. 2023 | Finance

ATH je zkratka pro All-Time High, což znamená nejvyšší cenu, kterou daný finanční instrument (například akcie, měna, komodita nebo kryptoměna) dosáhl za celou svoji existenci. Cena finančního instrume ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 26. 11. 2023 | Finance

Bear market je období, kdy ceny na trhu klesají a investoři jsou pesimističtí a negativní ohledně budoucího vývoje trhu. Obvykle se jedná o pokles cen akcií o 20 % nebo více od nedávných maxim. Bear m ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 24. 11. 2023 | Finance

Bull market je stav finančního trhu, kdy ceny akcií nebo jiných aktiv pravidelně rostou. Obvykle se považuje za bull market, když ceny akcií vzrostou o 20% nebo více od nedávných minim. Bull market je ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 23. 11. 2023 | Finance

Bazický bod je jednotka, která se používá k vyjádření změny úrokových sazeb nebo jiných procentuálních veličin ve finančním světě. Jedná se o jednu setinu procentního bodu, což je stejné jako 0,01 % n ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 21. 11. 2023 | Finance

NYSE je zkratka pro New York Stock Exchange, což je dle tržní kapitalizace největší burza cenných papírů na světě. Na burze NYSE se obchoduje s různými druhy cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 20. 11. 2023 | Finance

AML (Anti-Money Laundering) je soubor pravidel a postupů, které mají za cíl zabránit a odhalit praní špinavých peněz a další nezákonné finanční činnosti. Praní špinavých peněz je proces, kdy se peníze ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 19. 11. 2023 | Finance

Rollover je obchodní postup, který se používá na trzích s termínovanými kontrakty, jako jsou futures nebo forex. Termínované kontrakty jsou dohody mezi dvěma stranami, které se zavazují koupit nebo pr ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 18. 11. 2023 | Finance

Fintech je zkratka pro „finanční technologie“. Jedná se o obecný termín pro technologii, která se používá k vylepšení, zjednodušení, digitalizaci nebo narušení tradičních finančních služeb. Fintech se ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 17. 11. 2023 | Finance

Technická analýza je způsob, jak analyzovat a předpovídat budoucí pohyby cen na finančních trzích, jako jsou akcie, měny, komodity nebo kryptoměny. Technická analýza se opírá pouze o data, která jsou ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 16. 11. 2023 | Finance

Fundamentální analýza je metoda, kterou investoři a obchodníci používají ke stanovení vnitřní hodnoty aktiv nebo podniků. Důkladně studují vnitřní a vnější faktory, aby je ohodnotili co nejpřesněji a ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 15. 11. 2023 | Finance

Korekce trhu je termín, který se používá ve finanční oblasti pro označení poklesu ceny akcií nebo jiných aktiv o 10 % nebo více od jejich nedávného maxima. Tržní korekce jsou běžnou součástí cyklů akc ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 14. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, i když je provozovatelem Billions Clubu dubajská společnost BLN TECH CLUB DMCC, nelze u této služby přehlédnout výraznou českou stopu – jednak kvůli pražské pobočce v Karlíně, která s ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 14. 11. 2023 | Finance

Nasdaq je online globální trh pro nákup a obchodování s cennými papíry – první elektronická burza na světě. Provozuje 29 trhů, jednu clearingovou společnost a pět centrálních depozitářů cenných ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 11. 2023 | Finance

Prop trading firmy nabízející svůj kapitál obchodníkům se stávají zajímavou alternativou k obchodování s vlastními prostředky. Jaké jsou výhody a nevýhody obchodování u prop trading firem, jak obchodo ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, díky za zajímavý dotaz. S Alfa Capital sice zkušenosti nemáme, nicméně pouhý pohled na jejich web leccos napoví. V obchodních podmínkách jim totiž chybí informace o společnosti, která platf ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 11. 2023 | Finance

Fundovaný účet je obchodní účet, který vám poskytne prop tradingová firma, splníte-li podmínky v ověřovacím procesu. Prop tradingová firma je společnost, která obchoduje s vlastním kapitálem a nabízí ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, divné to není. Na stejném principu fungují i ostatní prop trading firmy, které poskytují svůj kapitál obchodníkům. Jak však správně poznamenáváte, ve skutečnosti jde o virtuální prostředky. ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 11. 2023 | Finance

HDP (hrubý domácí produkt) je jeden z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů, který měří celkovou peněžní hodnotu statků a služeb, které byly nově vytvořeny na určitém území za určité časové období. ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, předně je asi potřeba vysvětlit, jaký je vlastně obchodní model FTMO. FTMO je prop tradingová firma, která nabízí obchodníkům možnost obchodovat na financovaných účtech s až 200 000 USD. Ab ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, Evertrader je prop trading firma, která byla dle obchodního rejstříku založena teprve v srpnu letošního roku. Z tohoto důvodu je tedy těžké hodnotit její kredibilitu a důvěryhodnost. Nicmén ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 12. 11. 2023 | Finance

Prop trading je zkratka pro proprietary trading, což je praxe, kdy instituce používá své vlastní peníze k provádění obchodů na trhu. Místo toho, aby používala peníze svých klientů a vydělávala na prov ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 12. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, s brokerskou společností Findeto zkušenost nemáme, nicméně náš postoj k této službě je jednoznačný – nedoporučujeme ji. Provozovatelem Findeto je totiž společnost Demeterer Ltd. se sí ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 12. 11. 2023 | Finance

Stop loss (SL) je obchodní strategie, která slouží k omezení rizika a ztráty z otevřené pozice na trhu. Stop loss je v podstatě příkaz, který dáváte svému makléři, agentovi nebo burze, aby prodal váš ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 11. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, podle uvedeného webu je provozovatelem brokera Swissco společnost Demeterer Ltd se sídlem Regus Dainfern, 1st floor, Dainfern Square, Johannesburg, 2191, Republic of South Africa. Z dostupn ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 10. 11. 2023 | Finance

EBIT je zkratka pro Earnings Before Interest and Taxes, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky a daněmi. Jedná se o ukazatel výsledku hospodaření, který pochází z anglosaského světa. EBIT měř ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 09. 11. 2023 | Finance

Pasivní příjem je takový příjem, který získáváte tzv. bez hnutí prstem. Na rozdíl od aktivního příjmu, který vyžaduje vaši práci, vám pasivní příjem umožňuje vydělávat peníze i ve chvíli, kdy nepracuj ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 08. 11. 2023 | Finance

Deflace je ekonomický jev, kdy dochází k poklesu cen zboží a služeb v celé ekonomice. To znamená, že peníze získávají na hodnotě a můžete si za ně koupit více věcí než dříve. Deflace je opakem inflace ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 07. 11. 2023 | Finance

Take profit je pokyn, který obchodníkovi umožňuje uzavřít obchod se ziskem, když cena dosáhne určité úrovně. Je to způsob, jak si zajistit zisk a nenechat se ovlivnit emocemi. Například, pokud koupíte ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 06. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, podobných platforem funguje celá řada, liší se defacto jen názvem. Jde například o Immediate Connect, Immediate Enigma či Immediate Edge. Všechny služby spojuje kromě totožného vizuálu také ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 06. 11. 2023 | Finance

Dobrý den, podle webu jde o službu, která nevlastní žádnou licenci pro poskytování nabízených služeb na území EU, tedy ani v ČR. Důrazně tedy doporučujeme se této platformě vyhnout. Jinak na uvedeném ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 06. 11. 2023 | Finance

Short squeeze je neobvyklá situace, která vyvolává rychlý nárůst cen akcií nebo jiných obchodovatelných cenných papírů (CP). Nastává, když má cenný papír významné množství krátkých prodejců, což zname ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 06. 11. 2023 | Finance

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je nový typ finančního produktu, který má sloužit k zajištění na důchod. DIP má umožnit investovat do různých veřejně obchodovaných finančních produktů, jako jsou a ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 06. 11. 2023 | Finance

Spread je termín, který se používá v obchodování s finančními instrumenty, jako jsou měny, akcie, komodity nebo indexy. Spread označuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou instrumentu. Nákupní cena ( ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 04. 11. 2023 | Finance

Ukazatel P/B (P/B ratio) je finanční ukazatel, který vyjadřuje vztah mezi tržní kapitalizací společnosti a její účetní hodnotou na akcii. Účetní hodnota je rozdíl mezi celkovým majetkem a celkovými zá ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 03. 11. 2023 | Finance

P/E (P/E ratio) je zkratka pro poměr ceny a zisku, což je ukazatel, který vyjadřuje vztah mezi cenou akcie společnosti a jejím ziskem na akcii (EPS). Poměr P/E se používá k ocenění společností a k zji ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 02. 11. 2023 | Finance

Dividenda je peněžní odměna, kterou akciová společnost vyplácí svým akcionářům z části svého zisku. Dividenda je způsob, jak společnost odměňuje své investory za jejich podporu a důvěru. Dividenda se ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 01. 11. 2023 | Finance

Dluhopis je druh cenného papíru, který vyjadřuje závazek emitenta (např. státu, obce nebo podniku) vůči věřiteli (např. investorovi). Emitent si tímto způsobem půjčuje peníze od věřitele a slibuje mu ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 31. 10. 2023 | Finance

NFT je zkratka pro non-fungible token, což znamená nezaměnitelný token. Jedná se o speciální druh digitálního aktiva, které je uloženo a ověřeno na blockchainu. Blockchain je distribuovaná databáze, k ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 30. 10. 2023 | Finance

Opce je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, která dává kupujícímu právo, nikoliv však povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem specifikovanou cenu k určitému datu. Podkladovým akt ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 29. 10. 2023 | Finance

Token je digitální reprezentace nějaké hodnoty nebo práva, které existuje na blockchainu. Blockchain je distribuovaná databáze, která ukládá záznamy o transakcích mezi uživateli. Tokeny mohou mít různ ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 28. 10. 2023 | Finance

Dobrý den, Whalestep je CFD broker, který dle zmiňovaného webu působí kromě Česka také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku či Německu. K tomu, aby mohl na uvedených územích svou činnost provozovat, potře ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 27. 10. 2023 | Finance

Dobrý den, díky za podnětný dotaz. Vaše intuice je zcela správná – Profit Edge je klonem dalších pochybných služeb jako například Immediate Edge či BitQT. Před službou dokonce varoval i bristský ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 26. 10. 2023 | Finance

Formulář W-8BEN je formulář, který lze vyplnit, jste-li občanem nebo rezidentem České republiky a máte příjem ze zdrojů v USA, který je zdanitelný v USA. Tento formulář Vám umožňuje uplatnit nižší saz ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 25. 10. 2023 | Finance

Dobrý den, osobní zkušenost s platformou nemáme, nicméně podle četných recenzí jde jednoznačně o podvod. Důvodů je celá řada, namátkou: BitQT slibuje absolutně nereálné výsledky, například zpětinásobe ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 24. 10. 2023 | Finance

Měnový agregát M3 je ukazatel množství peněz v oběhu, který zahrnuje nejen hotovost a prostředky na běžných účtech, ale také některé druhy krátkodobých cenných papírů a vkladů. M3 je širší než M1 a M2 ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 23. 10. 2023 | Finance

Měnový agregát M2 je jedním z typů peněžní zásoby, které se používají k měření množství peněz v ekonomice. Peněžní zásoba je celkové množství peněz dostupných v ekonomice v daném okamžiku. Existuje ně ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 22. 10. 2023 | Finance

Měnový agregát M1 je jedním z ukazatelů peněžní nabídky v ekonomice. Měří množství peněz, které jsou nejlikvidnější, tedy nejsnáze použitelné k platbám. M1 zahrnuje: Hotovostní oběživo, což jsou banko ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 21. 10. 2023 | Finance

Měnový agregát je souhrn peněžních prostředků s určitým stupněm likvidity, které jsou dostupné v ekonomice. Likvidita znamená, jak snadno lze nějaké aktivum přeměnit na hotovost nebo použít k platbě. ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 20. 10. 2023 | Finance

Forex Factory je online fórum pro obchodníky s forexem. Nabízí řadu funkcí a služeb, které mohou obchodníkům pomoci zlepšit jejich obchodování, včetně diskusních fór, analytických nástrojů a zpráv, a ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 19. 10. 2023 | Finance

Digrin je online portfolio tracker, který je zaměřen na dividendové investování. Jeho hlavním cílem je pomoci investorům sledovat jejich investiční portfolia a analyzovat jejich výkonnost. Digrin nabí ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 18. 10. 2023 | Finance

Gaussova křivka je grafické zobrazení normálního rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny. To znamená, že ukazuje, jak se náhodné hodnoty rozdělují kolem střední hodnoty a jak se liší od ní ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 17. 10. 2023 | Finance

Fibonacciho posloupnost je matematický pojem, který popisuje nekonečnou řadu čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích. Příkladem Fibonacciho posloupnosti je následující řada: 0, 1, 1, 2, 3, ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 16. 10. 2023 | Finance

ERC20 je standard pro tvorbu a používání tokenů na platformě Ethereum. Tokeny ERC20 jsou speciální typy kryptoměn, které využívají stejnou infrastrukturu jako Ethereum, ale mají své vlastní pravidla a ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 15. 10. 2023 | Finance

IPO je zkratka pro Initial Public Offering, což je první veřejná nabídka akcií. Jedná se o proces, při kterém společnost poprvé vstupuje na burzu a nabízí své akcie široké veřejnosti. Cílem IPO je zís ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 14. 10. 2023 | Finance

Proč platit za něco, co můžete mít bezplatně? V tomto článku vám ukážeme 9 způsobů, jak získat kryptoměny zdarma. Každou metodu podrobně vysvětlíme a uvedeme pár konkrétních příkladů, abyste věděli, j ...

Zdroj: Investplus.cz

Investplus.cz | 13. 10. 2023 | Finance

Asi každý slyšel příběhy o lidech, kteří díky kryptoměnám pohádkově zbohatli. Třeba tím, že získali pár „bezcenných“ bitcoinů a po letech je prodali za miliony. Dá se ale něco podobného zopakovat i dn ...

Zdroj: Investplus.cz

Další články