Nejnovější články

Yab.cz | 24. 05. 2024 | Byznys

Dosud platila vyšší sazba pro příjmy ročně přesahující 48 násobek průměrné mzdy, ale nově se tato hranice sníží na 36 násobek od roku 2024.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 24. 05. 2024 | Byznys

Rozlišení mezi pracovní pohotovostí a výkonem práce v době pracovní pohotovosti je klíčové.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 24. 05. 2024 | Byznys

Zaměstnanci budou nově odvádět z hrubé mzdy nejen sociální a zdravotní pojištění, ale také nemocenské pojištění ve výši 0,6 % z hrubé mzdy.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 24. 05. 2024 | Byznys

Měsíc únor 2024 nabízí 21 pracovních dní a 168 pracovních hodin, při osmihodinové pracovní době, což je důležitý faktor pro pracovní plánování směn.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 20. 12. 2023 | Byznys

S účinností od 1. 1. 2024 je navýšena minimální mzda na částku 18 900 Kč. Zaručená mzda se rovněž zvyšuje od roku 2024, avšak pouze pro vybrané skupiny pracovníků.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 17. 12. 2023 | Byznys

Měsíc leden 2024 nabízí 22 pracovních dní a 176 pracovních hodin, při osmihodinové pracovní době, což je důležitý faktor pro pracovní plánování směn.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 17. 12. 2023 | Byznys

Daňový kalendář pro tento rok přináší důležité informace pro plánování a dodržování daňových termínů.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 17. 12. 2023 | Byznys

Měsíc prosinec 2023 má v České republice celkem 19 pracovních dnů, tedy 152 pracovních hodin při 8hodinové pracovní době.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 09. 12. 2023 | Byznys

Od od 1. ledna 2024 se u brigád na dohodu o provedení práce (DPP), značně omezí kolik vyděláte. Změna se bude především týkat těch co mají více dohod u více zaměstnavatelů.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 24. 11. 2023 | Byznys

Měsíc prosinec 2023 má v České republice celkem 19 pracovních dnů, tedy 152 pracovních hodin při 8hodinové pracovní době.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 19. 11. 2023 | Byznys

Daňový kalendář pro tento rok přináší důležité informace pro plánování a dodržování daňových termínů.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 15. 11. 2023 | Byznys

Ohledně pracovní doby přichází novela se dvěma velkými změnami. Jedná se o změny u nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého týdenního odpočinku.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 13. 11. 2023 | Byznys

Jednou z nejočekávanějších změn v nově novelizovaném zákoníku práce je zavedení úplně nového nároku na dovolenou pro DPP a DPČ. Otázka však zní, týká se tento nárok všech dohodářů? A jak se na tuto in ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 23. 10. 2023 | Byznys

I přes zdání, že vyplacení peněz z vlastní firmy je snadné, to v praxi není tak jednoduché, zejména v kontextu daňové legislativy, což může být pro podnikatele značným problémem. Jak tedy legalitou zí ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 22. 10. 2023 | Byznys

Listopad 2023 se blíží a s ním přichází nový pracovní měsíc. Zde je přehled počtu pracovních dní a státních svátků:

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 03. 10. 2023 | Byznys

Říjen 2023 je tu. Je důležité znát počet pracovních dní a státní svátky, abyste mohli efektivně plánovat svou práci, osobní záležitosti a volný čas. Zde je přehled počtu pracovních dní a státních svát ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 02. 10. 2023 | Byznys

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) procházejí zásadními změnami. Zřejmě to nepřinese výhody pro mnoho zaměstnavatelů. Následující je stručný přehled ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 30. 09. 2023 | Byznys

Již od 1. října 2023 je novelizován zákoník práce novelou č. 281/2023 Sb., která byla vyhlášena 19. září. Většina změn je účinná hned od 1. října 2023.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 19. 09. 2023 | Byznys

Zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním každého zaměstnance. To musí udělat nejpozději dva týdny před začátkem období, na které ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 13. 09. 2023 | Byznys

V každém zaměstnání vás váš zaměstnavatel žádá o vyplnění růžového papíru, známého jako "růžové prohlášení," pro účely daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v daném zdaňovacím období. Na zá ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 09. 09. 2023 | Byznys

Zápočtový list je dokument, který zaměstnavatel vydává zaměstnanci při skončení pracovního poměru. Slouží jako potvrzení o předchozím zaměstnání a obsahuje informace o druhu pracovního poměru, době je ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 07. 09. 2023 | Byznys

Dohoda o rozvázání pracovního poměru - Výpověď dohodou: vzor a jak ji podat Návrh formuláře dohody o ukončení pracovního poměru slouží jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, kteří se společně dohodli ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

V zákoníku práce je stanovena minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin, u zaměstnance mladšího 18 let na 12 hodin během 24 hodin po sobě ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Obchody budou otevřené na Velký pátek, ale v pondělí, s výjimkou některých obchodů, budou zavřené. Potravinové řetězce a obchodní centra budou otevřené na Velký pátek i na následující víkend. ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Daňové přiznání 2023. Do kdy a jak přiznat daně za rok 2022?. Daňové přiznání pro zaměstnance i OSVČ. Jak u OSVČ na vedlejší činnost.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), výhody, nevýhody a limity. Rozdíl od DPP

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

S realizací vzájemných práv a povinností vyplývajících pro zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru, úzce souvisejí instituty pracovní doby a doby odpočinku, které se promítají v celé řadě ust ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Fond pracovní doby je určen zaměstnanci zaměstnavatelem tak, aby odpovídal typu sjednaného pracovního úvazku. Fond pracovní doby je různý pro různé typy směn.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Dohoda o provedení práce (DPP), výhody, nevýhody a limity. Rozdíl od DPČ

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Jak správně rozvrhovat směny při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby? Jaké máte povinnosti a jak vypracovat rozvrh pracovní doby.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Zaměstnanci, který pracuje nad rámec standardní pracovní doby, náleží průměrný výdělek navýšený o příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel může tento příplat ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Práce přesčas. Máte právo na příplatek nebo náhradní volno. Jak je to s odměňováním za práci přesčas? Vedoucí pracovníci.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Kolik si vlastně na DPČ vyděláte a zda musíte řešit daně či odvody?

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Zjistěte výhody i nevýhody pružné pracovní doby

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Podle § 219 zákoníku práce se čerpání dovolené přerušuje, pokud zaměstnanec onemocní nebo je uznán dočasně práce neschopným.

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Dle Zákoníku práce vzniká zaměstnanci nárok na odstupné při nezaviněném ukončení pracovního poměru. Nárok na odstupné vzniká výhradně při ukončení pracovního poměru z důvodu na straně zaměstnavatele, ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Zákoník práce definuje návštěvu lékaře jako osobní překážku v práci. Zaměstnanec má nárok na pracovní volno na dobu nezbytně nutnou, pokud jde o vyšetření nebo ošetření u lékaře, pracovnělékařskou pro ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Někteří zaměstnanci mají zákonem stanovený nárok na pracovní úvazek zkrácený na kratší dobu. Kteří konkrétně mají tento nárok a jaká pravidla se na ně vztahují?

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Výpověď v práci je důležitým krokem v životě každého zaměstnance. Může znamenat přechod na novou pracovní příležitost, změnu kariérního směřování nebo prostě reakci na nové životní okolnosti. Podání v ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Září 2023 se blíží a s ním přichází nový pracovní měsíc. Je důležité znát počet pracovních dní a státní svátky, abyste mohli efektivně plánovat svou práci, osobní záležitosti a volný čas. Zde je přehl ...

Zdroj: Yab.cz

Yab.cz | 04. 09. 2023 | Byznys

Zaměstnavatel má povinnost vytvořit písemný týdenní pracovní rozvrh. Tento rozvrh musí být zaměstnavatelem předán zaměstnancům minimálně 2 týdny předem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. ...

Zdroj: Yab.cz

Další články