Německá zkušenost s integrací Ukrajinců: klíčová je péče o děti

Německá zkušenost s integrací Ukrajinců: klíčová je péče o děti
Denikreferendum.cz | Zprávy

Během prvních dvou měsíců ruské agrese proti Ukrajině dorazilo do Německa bezmála čtyři sta tisíc Ukrajinců, což je více než dvojnásobek počtu Syřanů, kteří byli v Německu registrováni v září a říjnu roku 2015, kdy byl počet uprchlíků přicházející hlavně po Balkánské cestě nejvyšší. Jen do Saska přišlo zhruba sedmdesát tisíc uprchlíků. Jak tato spolková země řeší problém s ubytováním a kapacitou škol? Na zkušenosti s prací s uprchlíky v Sasku jsme se ptali koordinátora pro migraci Ilka Kesslera z dělnické charity Arbeiterwohlfahrt. Německo má s přijímáním uprchlíků dlouhodobé zkušenosti. Jak zvládá Sasko příchod lidí z Ukrajiny?Hned na začátku musím podotknout, že aktuální situace není srovnatelná s rokem 2015. V roce 2016 jsme měli v Sasku zhruba třicet tisíc uprchlíků, teď se však počítá, že budeme řešit příchod sedmdesáti až osmdesáti tisíc osob. Lidé také přicházejí v mnohem kratším rozmezí. Geografická blízkost Saska k Ukrajině je další rozměr. Ukrajinci přes Sasko zpravidla směřují dál na sever a na západ. Musíme je ubytovávat, než budou putovat dál. Nejvíce uprchlíků ze začátku války mířilo do větších měst, v případě České republiky je to především Praha či Brno. Byli ubytování v tělocvičnách a různých halách, což však neřeší dlouhodobý problém. Města pro desítky tisíc lidí nemají ubytovací kapacity. Jak to řešilo Německo a konkrétně pak Sasko během tak zvané uprchlické krize v roce 2015?V Německu funguje přerozdělování do spolkových republik podle ekonomických, kapacitních a jiných důležitých parametrů. Podle tohoto systému Sasku přináleží 4,98 procenta všech uprchlíků, kteří se dostanou do Německa. V Sasku pak podle podobného systému funguje další přerozdělování do okresů. To znamená, že například Budyšínu připadne kolem sedmi tisíc lidí, ale do měst jako jsou Lipsko či Drážďany půjde větší počet lidi.Podíváme-li se na konkrétní potřeby uprchlíků, v prvé řadě jde o důstojné bydlení. Kde Sasko ubytovací kapacity hledá?V Německu existuje takzvaná „rezidenční povinnost“, která fungovala už v roce 2015 a může být opět aktivována. Z ní by plynulo, že uprchlíci mají půl roku povinnost zůstat v místě, kde jim bylo poskytnuto nějaké bydlení. Nemohou se zkrátka během tohoto období přestěhovat do jiných oblastí. Hned při registraci se navíc zjišťuje, zda má jedinec v Německu nějaké rodinné vazby, zda chce cestovat dál na západ, protože má blízkou rodinu právě tam. Ti, kdo zůstávají v Sasku, se pak rozdělují do okresů a měst, podle klíče, o němž jsem se už zmiňoval. V každé spolkové zemi je zároveň v provozu takzvaná první instituce pro přijímaní uprchlíků. Tam kromě registrace probíhají také lékařské prohlídky, zjišťuje se, zda bude potřeba registrovat děti do škol a školek, zda jsou očkované a tak dále. Potom jsou lidé rozdělování do okresů a měst, kde jsou nejprve ubytovaní v tělocvičnách, halách nebo hotelích. To trvá přibližně dva dny a pak jsou umístění do bytů. Větší města i okresy zavedly databáze bytů, kam mohou lidé či starostové napsat, že mají volné bydlení. Stát má pak povinnost uhradit jim nájemné i vedlejší náklady. My jako charitativní organizace máme za úkol lidi ubytovat a pořídit jim nábytek. Všichni uprchlicí od nás také dostávají letáky, v nichž jsou uvedeny důležité kontakty. Uprchlíci také hned na počátku mají nárok na školku či školu a také například na zdravotní pojištění. Dospělí pak mohou ihned navštěvovat kurzy němčiny.Přidělení dalších prostředků jsme vyjednávali se zemskými ministerstvy sociálních věcí a školství. Finance jsou v Německu samozřejmě velkým tématem. Jen v případě Saska bude integrace Ukrajinců stát odhadem čtyři až pět miliard eur. Nemyslím si ale, že to budou vyhozené peníze. Jde o investice, budou se stavět nové byty, nové domy.Také Česká republika řeší nedostatek míst ve školách a školkách. Teď se sice blíží letní prázdniny, v září nás ale škola opět čeká. Jak Sasko řeší vzdělávání uprchlických dětí?S hledáním škol a školek, s chozením na úřady a podobně pomáhají uprchlíkům různé sociálně zaměřené organizace. V Německu ovšem tyto organizace už dnes nemají kapacitu, sociálních pracovníků je jednoduše málo. Zvlášť velký nedostatek je pak pedagogických asistentů, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem.Budu se možná opakovat, ale je důležité zmínit se o tom, že velká města, jako jsou u nás Lipsko či Drážďany nebo ve vašem případě Praha, to nemohou sama zvládnout. Nemají kapacity. Při takových počtech uprchlíků je třeba účinně spolupracovat s menšími městy a také s venkovem. Řešit to plošně, jinak se integrace nepodaří a v dlouhodobém horizontu mohou vznikat problémy. U nás v Sasku fungují třídy pro dětí s jiným mateřským jazykem odděleně. Peníze od státu nám pomůžou získat více pedagogických asistentů právě do takových tříd. Už nyní nabíráme ukrajinsky a rusky mluvící učitele a učitelky do školek. Pedagogičtí asistenti jsou jak lidé z řad takzvaných ruských Němců, mezi nimiž je velká ochota pomoci, tak z okruhu nově příchozích učitelů a učitelek z Ukrajiny. Snažíme se také nabírat učitelky a učitele, kteří jsou krátce v důchodu. Obáváme se ale, že ani tohle stačit nebude. Péče o děti je pro nás v tuto chvíli klíčová. Je nutné, aby děti měly přístup do škol a do školek a aby měly program i po škole. Jen tehdy se totiž jejich rodiče mohou skutečně věnovat jazykovým kurzům a dalšímu vzdělávání a mohou také chodit do práce.Jak třídy pro děti s odlišným jazykem vypadají a co se v nich vyučuje?V tuhle chvíli je nejdůležitější, aby děti měly nějaké sociální zakotvení. Není pro nás proto důležité, zda výuka probíhá podle ukrajinské či německé školní osnovy, a jde nám spíše skutečně o to, aby se děti socializovaly.V Německu máme zkušenosti s třídami s němčinou coby druhým jazykem. Cílem těchto tříd je postupná integrace dětí s jinou mateřštinou do běžného německého školního systému. Prioritou je naučit se německy, následně se zapojit do standardních německých tříd, a nakonec školu úspěšně dokončit. Jde o nezbytnou podmínku pro další integraci, nalezení práce a dosažení lepších životních podmínek.Rozdíl mezi velkými a menšími městy je také v přístupu k sociální infrastruktuře. V České republice například většina občanských organizací pomáhajících uprchlíkům sídlí v centrech. Jak to vypadá v Německu?V Německu samozřejmě řešíme stejné problémy. Domnívám se, že důležité je zajistit především základní fungující struktury a uprchlíky ubytovat v jejich dosahu. Musí mít v blízkosti aspoň lékaře, školu a školku. Ubytovávat uprchlíky na odlehlých místech mimo majoritní společnost je zkrátka nepřípustné. Ke konci dubna bylo podle úřadů práce v České republice zaevidováno přes 340 tisíc volných pracovních míst. Pro kvalifikovanější práci například ve zdravotnictví je však v České republice zapotřebí nostrifikace — uznání vzdělání dosaženého v jiném nežli českém systému. Jak probíhá zaměstnávání uprchlíků v Německu?Integrace prací je stejně důležitá jako integrace prostřednictvím jazyka. Německo provozuje takzvaný pozitivní seznam povolání. Jde o soupis veškerých atestací, které jsou plně nebo částečně uznané. A právě nyní se tento seznam upravuje. V případě částečně uznané atestace je třeba další vzdělávání, jež může probíhat v teoretické ale i praktické rovině. Jako příklad mohu uvést školky, do nichž teď nabíráme lidi, kteří nemají atestaci. Při práci ve školkách se však budou moct dále vzdělávat, což jim zajistí lepší perspektivu. Získají například možnost dlouhodobě pracovat ve školství.Jak vypadá praxe zapojování uprchlíků do německého pracovního systému? Kdo jim s hledáním práce pomáhá? V České republice jsou úřady práce dlouhodobě přetížené…Roku 2015 v Sasku a jiných spolkových zemích vznikl institut „asistenční služby pro migranty“ (ASM). Tato služba plní úlohu podpory pro stávající instituce, ať jsou to sociální správy či úřady práce. Hlavním účelem Asistenční služby je pomoct lidem zapojit se do běžných struktur.Asistenční služba má například v Sasku osmdesát kontaktních bodů, kde probíhá konzultace a pomoc. Co se pracovních míst týče, máme v rámci Asistenční služby čtyři oddělení — jde o oddělení pro mládež, poradenství pro dospělé, oddělení sociální pomoci a vlastní oddělení pro pracovní pozice. S uprchlíky pak v rámci Asistenční služby spolupracují mentoři, kteří je do práce doprovázejí a řeší případné problémy se zaměstnavatelem. V Sasku má také každý okres deset interkulturních pracovníků. A máme také silné zázemí v dobrovolnících. Dobrovolníci jsou při práci s uprchlíky klíčoví také v České republice. Jejích možnosti ovšem nejsou nekonečné. Jaká je situace v Německu?Podle mě je v první řadě důležité říct, kdo má jaký úkol. Problémem totiž je především to, když vznikají dobrovolnické struktury a nahrazují státní služby. Proto jsme si stanovili, že rozhodující jsou okresy a města a dobrovolnické služby profesionální struktury pouze podporují a doplňují. A tak to funguje. FATIMA RAHIMI

Zdroj: Denikreferendum.cz

Zobrazit celý článek

Podobné články

iDnes.cz | 26. 06. 2022 18:40:11 | Zprávy

V jihoafrickém městě East London v neděli ráno našli v nočním klubu 22 těl mladých lidí, kteří se tam o den dříve přišli bavit. Jejich těla ležela na podlaze i na stole. Podle agentury AFP zřejmě tragédii nezpůsobila hromadná panika a ušlapání, protože oběti neměly viditelná zranění...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 18:35:15 | Zprávy

Vláda ČSFR podala do rukou prezidenta Václava Havla demisi. Při této příležitost poskytl premiér Marián Čalfa rozhovor České televizi, kde hodnotil úspěchy i prohry kabinetu.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 17:55:08 | Zprávy

V bavorském alpském zámku Elmau v neděli začalo třídenní vrcholné jednání představitelů skupiny velkých světových ekonomik G7. Tématy jsou globalizace, pandemie, gender i postoj k ruské invazi. Očekává se také, že země společně vyhlásí zákaz dovozu ruského zlata. Ačkoliv je hlavním tématem také klima, dopravila německá společnost novináře na summit ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 17:40:12 | Zprávy

Dva nové mosty, které budou sloužit jako společné stezky pro cyklisty a chodce, chce vybudovat město Plzeň. Konstrukce památkově chráněného Faltusova mostu se přesune z areálu plzeňské Škodovky nad hlavní silniční tah na Karlovy Vary u Chotíkova. Úplně nový most je pak plánovaný přes Radbuzu pod plzeňskou vodárnou...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 17:40:12 | Zprávy

Torzo kamenné věže u hranic s Rakouskem se změnilo na unikátní historickou památku. Zasloužil se o to spolek Hrady na Malši a trvalo mu to čtrnáct let. „Po hradu Pořešín je Tichá druhý styčný památkový bod na 215 kilometrů dlouhé Zemské cestě vedoucí od Dunaje do Českých Budějovic,“ říká předseda spolku Radek Kocanda. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 17:40:12 | Zprávy

Karlovy Vary mají novou přírodní rezervaci. Stal se jí Karlův hvozd, který má za úkol chránit původní lesní porosty na strmých březích říčky Teplé. Má plochu 126 hektarů. Lesní porosty u lázeňského města nechají lesníci jejich samovolnému vývoji. Sázet se budou jen původní dřeviny jako duby a tisy...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 17:40:12 | Zprávy

Hospodští a restauratéři v regionu na jaře zálibně sledovali, jak se jim zvedá návštěvnost. Zdražení lidi zatím nevyhnalo, pomáhá počasí...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 16:45:18 | Zprávy

Do ulic amerických měst vychází tisíce demonstrantů, potratové kliniky ve světle nových zákazů ruší naplánované termíny, těhotné ženy rychle hledají alternativní péči a u soudů začíná nové kolo sporů. To vše přináší víkend ve Spojených státech, kde nejvyšší soud v pátek svým rozhodnutím zrušil ústavní právo na potraty a umožnil jednotlivým státům ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 16:45:10 | Zprávy

Rusové za poslední čtyři měsíce uvrhli Ukrajince do bídy. Přesto si bez okolků říkají o úplatky vždy, když mají příležitost. Lidé, kteří uprchli z okupovaných území, popisují, že platit museli především na checkpointech. A to nejen penězi. Ruští vojáci spolu s proruskými separatisty nepohrdnou ani cigaretami, alkoholem, sladkostmi nebo nabíječkou n ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 16:30:26 | Zprávy

Do ulic amerických měst vychází tisíce demonstrantů. Potratové kliniky ve světle nových zákazů ruší naplánované termíny a těhotné ženy rychle hledají alternativní péči. U soudů začíná nové kolo sporů. To vše přináší víkend ve Spojených státech, kde Nejvyšší soud v pátek zrušil ústavní právo na potraty. Umožnil tak jednotlivým státům procedury zakaz ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 16:30:26 | Zprávy

Nevinná zábava se na berlínském koupališti zvrhla v hromadnou bitku několika desítek mužů, které musela uklidňovat přivolaná policie. Jako jedni z prvních jsme se projeli po novém mostě, který spojuje chorvatskou pevninu s poloostrovem Pelješac. I přes tuhý odpor se ukrajinští obránci museli stáhnout z města Severodoněck, premiér Fiala promluvil k ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 16:20:45 | Zprávy

Francouzská vláda plánuje letos v zimě opět uvést do provozu v březnu odstavenou uhelnou elektrárnu v obci Saint-Avold na severovýchodě země. Elektrárna by fungovala pouze v případě potřeby, opatření je dočasné a reaguje na dění spojené s válkou na Ukrajině a na napětí na trhu s energiemi, uvedlo francouzské ministerstvo pro energetickou tranzici ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 16:05:10 | Zprávy

V neděli dopoledne narazil do mostu v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku autobus z Litvy. Nikomu z 44 cestujících se nic nestalo. V blízké restauraci počkali na náhradní autobus...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 15:55:27 | Zprávy

Politika Západu vůči Rusku by se měla změnit, myslí si historik a bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny Alexej Kelin i analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul Česka v Petrohradu Vladimír Votápek (Piráti). Považují za důležité se režimu Vladimira Putina postavit a nikoliv se jen bránit. Oba nakonec doufají, že i přes ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 15:35:09 | Zprávy

Počet sdílených e-koloběžek za poslední roky narůstá. Zároveň s tím přibývá počet nehod a taktéž zranění, i těch nejvážnějších. Pravidla silničního provozu jsou dle oslovených odborníků dostatečná, řešení vidí v osvětě a v případném přísnějším vymáhání předpisů. Záchranky by si ale přály, aby lidé na e-koloběžkách museli mít helmu. Podobně jako na ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 15:30:27 | Zprávy

Kauza kolem údajné korupce v pražském dopravním podniku, ve které byl obviněn a vzat do vazby mimo jiné pražský zastupitel za STAN a bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček, může podle místopředsedy opozičního hnutí ANO Radka Vondráčka skončit trestním stíháním celého hnutí Starostové a nezávislí. Řekl to v diskusním pořadu na CNN Prima News. Mís ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 15:00:38 | Zprávy

Ruská federace směřuje k vynucené platební neschopnosti. Do nedělního večera má splatit zhruba sto milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun) jako úroky ze zahraničních dluhopisů. Peníze sice má, západní země platbu ale kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu nechtějí umožnit, uvedl server britského listu Financial Times. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 14:55:08 | Zprávy

Desítky Čechů o víkendu uvízly v Barceloně. Společnost Eurowings s nimi nekomunikuje a nyní je čeká přespání na letišti. Jedním z nich je i David Lužík, který se se svou přítelkyní vracel z dovolené...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 14:50:19 | Zprávy

Průměrná mzda v eurech v Česku aktuálně činí 1533 eur (37 499 korun), což je nejvyšší hodnota ze zemí visegrádské čtyřky (V4) a meziroční růst je dvanáct procent. Nejvyšší průměrná mzda v celé střední a východní Evropě je v Německu, a to 4130 eur (101 025 korun), následuje Rakousko s 3818 eury (93 393 korun). Naopak nejnižší průměrná mzda 400 eur ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 14:25:08 | Zprávy

Ruského opozičníka Alexeje Navalného nedávno ruské úřady převezly do trestanecké kolonie se zvýšenou ostrahou v Melechovu ve Vladimirské oblasti. Ta je nechvalně známa mučením svých vězňů. „Putin nereprezentuje skutečné Rusko. Otce ale bude věznit, dokud bude moci,“ říká v rozhovoru pro americkou CNN jeho dcera Darja Navalná. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 26. 06. 2022 14:00:40 | Zprávy

V roce 1968, „nejšílenějším roce amerických moderních dějin“, kdy byli zavražděni Martin Luther King, Jr. a Robert Kennedy, v řadě ohledů vrcholily protesty proti vietnamské válce. Zprávy o zvěrstvu, které američtí vojáci spáchali v polovině března toho roku ve vesnici Mÿ Lai, sice pohled na konflikt nezměnily, i když se to občas píše, daly ale odp ... ..

Zdroj: Info.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 13:55:14 | Zprávy

Rusko se chystá na okupovaná území Ukrajiny vyslat své učitele. Napsal o tom ruský prorežimní server Lenta.ru s odvoláním na ministerstvo školství Novosibirské oblasti. Rusové se rovněž snaží okupované školy přimět, aby od nového školního roku přešly na jejich osnovy. Největší rozdíly panují ve výuce dějepisu. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Reflex.cz | 26. 06. 2022 13:40:26 | Zprávy

Měsíčně se jen v tuzemsku přihodí stovky milionů kybernetických útoků a z výzkumu technologické společnosti Whalebone vyplývá, že téměř 14 % sledovaných zařízeních je nějakým způsobem napadeno. Často se jedná o tzv. phishing, kdy útočník rozesílá zprávy, aby nalákal ke kliknutí na zdánlivě legitimní stránku se škodlivým obsahem. ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Denikreferendum.cz | 26. 06. 2022 13:35:26 | Zprávy

V Bruselu probíhá summit prezidentů a premiérů zemí Evropské unie, který již po skončení jeho prvního dne bylo možné označit za historický. Počet vrcholných unijních schůzek považovaných za historické v poslední době roste podobně rychle jako česká inflace, ale současný summit lze skutečně považovat za přelomový. A to samozřejmě především proto, že ... ..

Zdroj: Denikreferendum.cz

Reflex.cz | 26. 06. 2022 13:05:31 | Zprávy

Financování automobilové stáje prostřednictvím výnosů z marihuany pašované v gigantických kontejnerových lodích? Zrazení jihoafrického národa nepoznaným skandálem při podvádění v zápasech kriketu? Anebo rovnou studená válka přesunutá na ledové kluziště? Všechny tyto temné kauzy ze sportovní historie a tři další příběhy vykresluje seriál Skrytá tvář ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 13:05:12 | Zprávy

Jakou radu poslechli senátoři STAN? „Víš, kam jeď, Bedřichu? Jeď do Plzně na Bory, prohlídni si věznici, ať víš, do čeho jdeš!“ Kolik stojí koláček na Babišově mítinku? A taky vaše děti víc než Minecraft baví přepisy odposlechů Hlubučka a spol.? píše komentátor MF DNES Miroslav Korecký...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 13:00:34 | Zprávy

V pondělí čekají celé Česko tropické teploty, odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí pro všechny kraje. Na Moravě a ve Slezsku podle něj hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 13:00:33 | Zprávy

Vláda uvažuje o tom, že by snížení spotřební daně z nafty bylo trvalé, sdělil v pořadu Otázky Václava Moravce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Důvodem by byla podpora konkurenceschopnost dopravců a srovnání podmínek se sousedními státy. Aktuálně platné opatření končí 30. září. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 12:45:13 | Zprávy

Čínská cenzura bude brzy zase o něco dokonalejší. Tamní vědci totiž vymysleli přístroj podobný helmě, který podle aktivity mozku dokáže zjistit, že dotyčný právě sleduje porno. To je v zemi zakázané a cenzoři tak usilovně prohledávají hlubiny internetu a nevhodný obsah mažou. Právě jim by nový vynález mohl pomoci...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 12:10:12 | Zprávy

České úřady netuší, jak vážným problémem je u nás obchod s dětmi. Chybějící strategii boje s touto závažnou kriminalitou kritizuje OSN i Rada Evropy. Ministerstvo vnitra nyní za 5,5 milionu korun hledá někoho, kdo komplexní analýzu zpracuje. Jak redakce iDNES.cz současně zjistila, tak ani neziskové organizace nemají o problému přehled či informace. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 12:10:12 | Zprávy

Je možné, že bude hnutí STAN trestně stíháno kvůli kauze kolem DPP, pronesl Radek Vondráček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Podle něj je Vít Rakušan jako ministr vnitra ve střetu zájmu. Proti jeho slovům se v debatě ohradila místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. „Věřím našemu předsedovi, že vyšetřování neovlivňuje a nezasahuje do něj,“ ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 11:45:33 | Zprávy

Lidé si v neděli v Praze připomínají oběti komunistického režimu. Pietní akce se konají v Ďáblicích a na Vyšehradě. Den památky obětí komunistického režimu připadá na 27. června. Tentýž den uplyne 72 let od popravy právničky a političky Milady Horákové, jíž je věnována jedna z nedělních piet. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 11:45:25 | Zprávy

V neděli ráno vyjelo sedm jednotek hasičů k požáru rodinného domu do obce Malíkov na Svitavsku. Při události se zranili dva lidé, nicméně záchranáři je nemuseli převážet do nemocnice. Příčinu požáru a výši škody zjišťuje vyšetřovatel...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 11:45:25 | Zprávy

V pondělí čekají Česko tropické teploty, odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Meteorologové vydali výstrahu pro všechny kraje. Na Moravě a ve Slezsku hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)...

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 26. 06. 2022 10:55:20 | Zprávy

     V posledních červnových dnech se v Madridu bude konat summit NATO. Očekávalo se, že bude mimořádný a že na něm budou za členy přijaty Švédsko a Finsko. Dnes se jeví, že bude spíš pouze řádný...

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 10:50:39 | Zprávy

V Londýně se v řece Temže utvořil z vyhozených vlhčených ubrousků ostrov o velikosti zhruba dvou tenisových kurtů. Uvedla to britská poslankyně Fleur Andersonová, podle které může podobná hromada i změnit tok řeky, napsal list The Times...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 10:25:08 | Zprávy

Ve čtvrtek a pátek se v Bruselu sešli prezidenti a premiéři členských států Evropské unie na posledním setkání pod vlajkou francouzského předsednictví v EU. Pro Českou republiku byl tento summit zvláště zásadním – od 1. července budeme předsedat Unii my, a závěry setkání mají dopad i na české plány pro dalšího půl roku. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 10:10:12 | Zprávy

Průměrná mzda v Česku činí v přepočtu 1533 eur (37 499 Kč), což je nejvyšší hodnota ze zemí visegrádské čtyřky a meziroční růst je 12 procent. Nejvyšší průměrná mzda v celé střední a východní Evropě je v Německu, a to 4130 eur (101 025 Kč). Následuje Rakousko s 3818 eur (93 393 Kč)...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 10:05:18 | Zprávy

Povodeň nemusí být jen tragédií. Na tu v okolí Kyjeva jsou místní téměř hrdí, podle nich zachránila metropoli. Den po vpádu Rusů ukrajinští vojáci záměrně odpálili zdejší přehradu a most. Některým lidem to zaplavilo domy, ale sami říkají, že je to lepší, než kdyby je zaplavili Rusové. Na Ukrajině s nimi natáčel reportér Jan Šilhan. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 10:05:09 | Zprávy

V sobotu v podvečer spadl horolezec v Adršpachu u Křížového vrchu. Ve špatně dostupném terénu mu na pomoc slanil lékař letecké záchranné služby. Poté s ním přeletěl v podvěsu pod vrtulníkem na dostupné místo, kde ho záchranáři naložili a transportovali do nemocnice...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 10:00:23 | Zprávy

Británie, USA, Japonsko a Kanada zakážou dovoz zlata z Ruska. Na úvod začínajícího summitu sedmi velkých ekonomik G7 to podle agentury Reuters oznámila britská vláda, která chce, aby nové protiruské opatření za invazi na Ukrajinu přijaly také Německo s Francií a Itálií, což jsou zbývající členové G7...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 09:50:17 | Zprávy

Velká Británie, Spojené státy americké, Japonsko a Kanada zakážou dovoz zlata z Ruska. Na úvod začínajícího summitu sedmi velkých ekonomik G7 to oznámila britská vláda, která chce, aby nové protiruské opatření za invazi na Ukrajinu přijaly také Německo s Francií a Itálií, což jsou zbývající členové G7. Americký prezident Joe Biden na Twitteru nap ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 09:40:10 | Zprávy

Britka Ghislaine Maxwellová byla v brooklynské věznici umístěna pod speciální dozor, který má zajistit, aby se nepokusila o sebevraždu. Zřejmě proto požádá o odklad úterního vynesení trestu za napomáhání finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi ve zneužívání nezletilých dívek. Uvedla to její právnička Bobbi Sternheimová...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 09:25:08 | Zprávy

Osvětimské muzeum tvrdí, že se stalo terčem „primitivní“ ruské propagandy, kterou ruské úřady šířily po sociálních sítích. Údajně zmanipulované fotografie zachytily nálepky s protiruskými slogany v areálu někdejšího vyhlazovacího tábora, který v okupovaném Polsku zřídili němečtí nacisté...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 09:05:19 | Zprávy

Energetická bezpečnost, Zelená dohoda, poválečná obnova Ukrajiny nebo takzvaný akt o čipech jsou priority, které by při českém předsednictví rádi viděli zástupci tuzemských firem. Zmiňují také další dohody o volném obchodu tak, aby měly více příležitostí k exportu svého zboží. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 08:30:20 | Zprávy

Ruská federace směřuje k vynucené platební neschopnosti, do nedělního večera má totiž zaplatit zhruba 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy Kč) jako úroky ze zahraničních dluhopisů. Peníze na zaplacení sice má, západní země jí ale kvůli invazi na Ukrajinu platbu nechtějí umožnit, píšou Financial Times (FT)...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 07:55:17 | Zprávy

Vrak amerického doprovodného torpédoborce Samuel B. Roberts objevili 6895 metrů pod hladinou texaský multimilionář Victor Vescovo a expert na průzkum mořských hlubin Jeremie Morizet. Loď přezdívanou „Sammy B.“ potopila skupina japonských válečných lodí v bitvě u filipínského ostrova Samar za druhé světové války. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 07:45:11 | Zprávy

V kyjevské Ševčenkivské čtvrti se v neděli ráno ozvalo několik explozí, píše agentura Reuters s odkazem na sdělení starosty ukrajinské metropole Vitalije Klička. Agentura AFP s odvoláním na své novináře píše, že byl zasažen obytný komplex nedaleko centra města. Na místo byli vysláni záchranáři, uvedl Kličko na komunikační platformě Telegram. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 26. 06. 2022 07:35:22 | Zprávy

Pět, čtyři, tři, dva, jedna, začínáme! Už v pátek 1. července prohlásí prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška 56. ročník za oficiálně zahájený. Ten letošní uvede na dvě stovky filmů, přičemž tři desítky z nich premiérově a za účasti delegací jejich tvůrců a herců z celého světa.  Jejich promenáda po červeném koberci ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 07:25:08 | Zprávy

Vrak amerického doprovodného torpédoborce Samuel B. Roberts objevili 6 895 metrů pod hladinou texaský multimilionář Victor Vescovo a expert na průzkum mořských hlubin Jeremie Morizet. Loď přezdívanou „Sammy B.“ potopila skupina japonských válečných lodí v bitvě u filipínského ostrova Samar za druhé světové války, napsal web stanice CNN. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 26. 06. 2022 07:20:26 | Zprávy

Lužičtí Srbové patří do skupiny západních Slovanů, stejně jako Češi nebo Poláci. Na rozdíl od nich ale nikdy nezaložili vlastní stát a staletí trpěli pod jhem německých šlechticů. O to je překvapivější, že si přes násilnou germanizaci dokázali uhájit národní identitu a udržet si svůj jazyk a tradice. Jsou posledními představiteli slovanského osídle ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 07:05:16 | Zprávy

Z Ruska se od začátku války stáhlo přes tisíc mezinárodních firem. Mezi nimi je i řada českých, které zcela nebo částečně své podnikání na tamním trhu omezily. Podle nejnovější studie ekonomů z Yale tento přístup firmám pomohl, pozitivně se odrazil na hodnotě jejich akcií. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 07:05:16 | Zprávy

S koncem školního roku příští týden začne hlavní sezona dovolených. Po slabších covidových letech ji vyhlížejí hoteliéři i cestovní kanceláře. Zájem klientů je proti loňsku enormní. I když stále nižší než v roce 2019. Už tento víkend se zaplnila letiště a hlavní silniční tahy k moři. Zájem o cestování překvapil hlavně evropská letiště a aero ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 26. 06. 2022 06:55:20 | Zprávy

V kyjevské Ševčenkivské čtvrti se ráno ozvalo několik explozí, píše agentura Reuters s odkazem na sdělení starosty ukrajinské metropole Vitalije Klička. Agentura AFP s odvoláním na své novináře uvedla, že byl zasažen obytný komplex nedaleko centra města. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Info.cz | 26. 06. 2022 06:00:38 | Zprávy

KOMENTÁŘ VÁCLAVA VLKA | Justiční události minulého týdne jsou žhavé jako počasí. Nabízelo by se komentovat předjustiční požár ve STANu. Ale ne, až za chvíli...

Zdroj: Info.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 00:05:09 | Zprávy

V Česku rok od roku rostou na popularitě alternativní cigarety. Nejčastěji na ně přechází lidé, kteří chtějí své kouření omezit. Se změnou návyků ve společnosti se potýkají také lékaři, kterým se stává, že jim pacienti užívání náhražek při prohlídkách nepřiznávají. Odborníci přitom upozorňují, že i jiný způsob kouření s sebou přináší zdravotní rizi ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 26. 06. 2022 00:05:08 | Zprávy

Návštěva zubaře nebývá vítaným úkonem, pro Rusy žijící pod sankcemi Západu uvalenými kvůli válce na Ukrajině to však bude ještě o něco těžší. Ruská stomatologie je totiž téměř zcela závislá na evropském a americkém importu a nyní čelí v podstatě zmrazenému dodavatelskému řetězci. „Musíme hledat alternativy a zvyšovat ceny,“ říkají zubaři a obávají ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 25. 06. 2022 21:55:26 | Zprávy

Pražský Bugsy´s Bar je již sedmadvacet let ikonou mezi koktejlovými bary. Ostatně je to právě tento podnik na Starém Městě, kde se Václav Vojíř rozhodl představit Česku krátce po revoluci barovou kulturu. „Bylo těžké to lidi naučit, důvěru jsme si museli získávat. Barman u nás od začátku měl tu roli provázet hosta večerem a nejen míchat drinky, ale ... ..

Zdroj: Info.cz

iDnes.cz | 25. 06. 2022 21:05:09 | Zprávy

Zhruba třicet Čechů nyní čeká v Barceloně na let zpět do České republiky. O zrušeném letu Eurowings se dozvěděli v pátek večer, na letišti jim však oznámili, že se nového dočkají až příští týden. Společnost oznámila, že za zpožděním stojí stávka dispečerů. Situaci někteří cestující popsali pro server TN.cz. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 25. 06. 2022 20:25:15 | Zprávy

Domovy pro seniory stále častěji řeší žádosti lidí s demencí, kterým není ani padesát let. Porucha totiž není jen neduhem stáří. Někdy se může objevit například po úrazu nebo prodělaném onemocnění. Jenže zařízení sociální péče často nemohou těmto lidem vyhovět. Nejsou totiž na takové klienty připravena. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz