Náprava geopolitických selhání Západu není možná bez nové koncepce státnictví

Náprava geopolitických selhání Západu není možná bez nové koncepce státnictví
Denikreferendum.cz | Zprávy

Rozkolísaná mezinárodně-politická scéna, s Amerikou vyklízející pole a s čím dál smělejšími Čínou a Ruskem, skýtá mnohé důvody k obavám. Jedné věci se ale bát nemusíme — a tou je možný rozpad stabilního, demokratického mezinárodního uspořádání, založeného na pravidlech platných pro všechny. Střízlivé hodnocení celého poválečného období totiž opravňuje jediný závěr: o jeho vznik jsme se zatím ještě nikdy ani vážně nepokusili.Po celá desetiletí byl každý pokus o demokratické mezinárodní uspořádání systematicky potírán. Konstruktivní práci v tvorbě mezinárodního rámce nevykonaly státy, ale občanská společnost. Je odpovědností progresivnějších zemí, aby na výsledky práce občanských iniciativ navázaly a rozvíjely je. Příkladem takových států by měly být zejména členské země Evropské unie a Velká Británie. Skandinávské země ukazují směr, kterým by se mezinárodní společenství mohlo vydat.Oslabování Spojených států není nutně špatnou zprávouMnozí pokládají současnou geopolitickou situaci světa za zcela ponurou. Čína, jež ožívá hospodářsky i vojensky, se vydala znepokojivou cestou chanského nacionalismu. Potírání Ujgurů má zřejmě parametry genocidy a zásadu „jedné země, dvou systémů“ pro Hongkong, kterou se smluvně zavázala dodržovat, už zcela pošlapala.Putinovo Rusko má stále ještě k dispozici svůj rozsáhlý arsenál jaderných zbraní. Jeho ekonomika je přitom zplundrovaná a závislá na vývozu fosilních paliv. Americké postavení hegemona v mezinárodní politice se hroutí hospodářsky, vojensky — a vytrácí se už i politická vůle v roli jediné světové supervelmoci pokračovat. Washington se kdysi hrdě prohlašoval za ochránce demokracie a míru ve světě. Ale poté, co se Tálibán v Afghánistánu vrátil k moci, je nabíledni, že s tím je utrum.Popsaný vývoj nicméně nemusíme chápat jako nezvratné směřování k mezinárodnímu bezvládí. Spojené státy samy sebe rády líčí jako zemi, která se snažila od konce druhé světové války ve světě konat dobro a během studené války bránit demokracii a lidská práva. Nijak je přitom nevyrušovalo, že se přitom jedná o zemi, která stojí na základech položených osadnickým kolonialismem a otrokářstvím a která se stále jako jediná mocnost v dějinách uchýlila k použití jaderných zbraní. Výklad dějin, podle nějž jsou USA světovým dobrodějem, může tedy do jisté míry obstát jen v Evropě. Spojené státy se totiž v boji proti sovětské nadvládě přece okamžitě postavily na „naši stranu“. Všude jinde však takovýto obraz o roli USA ve světě odporuje místní realitě. Představa, že Západ v zemích globálního Jihu historicky působil jako zastánce demokracie, je ledabylá zkratka, kterou při životě udržuje jen její neustálé opakování a to, že si ji málokdo málokdy dovolí zpochybnit.Na globálním Jihu Západ sehrál vyloženě temnou roliObrys dnešního světa je zjizvený dlouhotrvající podporou represivních a zkorumpovaných režimů ze strany Spojených států, Velké Británie, Francie a dalších evropských států. Ty — často v zájmu obřích nadnárodních korporací — všemožně podporovaly nespravedlivé války a hrubé porušování lidských práv. Úloha Západu se projevovala mnoha škodlivými způsoby, počínaje Thajskem, ve kterém několik desetiletí západního vměšování započatého válkou ve Vietnamu přispělo k vybudování a zabetonování monarchie, a konče zoufalým chaosem v Libyi a Iráku, kde plukovník Kaddáfí a Saddám Husajn byli „našimi lidmi“, dokud jimi najednou být nepřestali.V Konžské demokratické republice byl demokratický režim svržen v roce 1961, hned na prahu své nezávislosti. Šetření belgického parlamentu v roce 2001 dospělo k závěru, že vraždu prezidenta Patrice Lumumby mají na svědomí belgické jednotky s podporou Američanů. Jako pečeť na hrůzách spáchaných na Konžanech, kteří by jinak mohli těžit s mimořádného bohatství své země, bylo Lumumbovo tělo rozpuštěno v kyselině. Vlámský policejní komisař si ponechal prezidentův zub jako obludný suvenýr. Rodině do Konga jej vrátili až v roce 2021. Atentát na Lumumbu vrhá temný stín na všechna následná traumata národa postiženého bezbřehým násilím, jež často plynulo ze zájmů nadnárodních těžařských společností.Íránská politika je dodnes zatížena hlubokou nedůvěrou vůči Spojeným státům a Velké Británii, a to nejen v prostředí kmetské teokracie, která zemi vládne. Vzhledem k tomu, že CIA v roce 2013 konečně přiznala svou stěžejní roli, kterou sehrála během puče, při němž byl v roce 1953 svržen íránský premiér Muhammad Mosaddek, není ani divu. Mosaddek totiž znárodnil ropný průmysl a trval na tom, že nerostné bohatství by mělo přinášet blahobyt lidu, a nikoli zisk anglo-íránské ropné společnosti. Británie tedy požádala Spojené státy o pomoc. První pokus o převrat podporovaný Spojenými státy selhal, ale druhý znovu nastolil vládu šáha coby absolutního panovníka, což připravilo půdu pro lidový a náboženský vzdor, který nakonec v roce 1979 dospěl k Íránské revoluci.Historiografie puče, který v Chile roku 1973 odstavil demokraticky zvoleného Salvadora Allendeho a zároveň k moci vynesl diktátora Augusta Pinocheta, je plná vášnivých sporů. Nikdo však nepochybuje o tom, že prezident Richard Nixon pověřil v roce 1970 CIA, aby zákonného prezidenta svrhla. Ani nejzarytější obhájci Washingtonu dnes nepopírají fakt, že Spojené státy o převratu věděly předem a finančně ho podpořily.Vincent Bevins ve své knize Jakartská metoda (The Jakarta Method) posouvá příběh o strašlivosti zneužívání zahraniční politiky ještě o stupeň výš. Role Spojených států v něm už nespočívá jen v potlačování demokracie, ale postupuje až k masakrování civilistů pod americkým dozorem. V letech 1965 a 1966 se členové a příznivci neozbrojené, nenásilné Komunistické strany Indonésie, hnutí, jež mělo jen volné vazby na Sovětský svaz, stali terčem masového vyvražďování mimo jakýkoli právní rámec a nekontrolovaného vzedmutí mučení a týrání. Odhady uvádějí, že byl tehdy zabit jeden milión Indonésanů, včetně lidí, které režim prostě označil za příznivce levice či intelektuály s levicovými sympatiemi. (Události popisuje Jiří Dienstbier v knižní reportáži Noc začala ve tři ráno — poznámka DR).Režim prezidenta Suharta, který byl podporován Spojenými státy, nebyl pouze zvrácený, ale také důsledně zkorumpovaný. Jeho rodina si do roku 1998 zvládla nashromáždit majetek v hodnotě přibližně třicet miliard dolarů.Bevins popisuje jak se mezi lety 1945 a 1990 „po celém světě rozšířila neformální síť antikomunistických vyhlazovacích procesů podporovaných USA,“ jež se dotkla Argentiny, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Východního Timoru, El Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Indonésie, Mexika, Nikaraguy, Paraguaye, Filipín, Jižní Koreje, Súdánu, Tchaj-wanu, Thajska, Uruguaye, Venezuely a Vietnamu.Sovětský svaz si ovšem na svůj účet během studené války rovněž připsal strašná zvěrstva. A čínská anexe Tibetu v roce 1950 byla projevem ryzího imperialismu. I když zpočátku byly kroky Číny poměrně opatrné, s rostoucím odporem na sklonku padesátých let začala okupace dopadat ocelovou pěstí a stala se vzorem pro to, co se dnes děje v Hong Kongu a v provinciích, kde nedominuje chanské etnikum.Rozdíl je v tom, že Spojené státy přitom o sobě tvrdily, že se zasazují o demokracii a vládu práva. Ve skutečnosti ale byly zcela oprávněné ambice zemí, které teprve nedávno nabyly nezávislosti, instrumentálně označovány za „komunismus“ a potlačovány v zájmu korporací s vazbami na Spojené státy, a to zcela bez ohledu na demokratickou vůli místních obyvatel i mezinárodní právní rámec.Nadto nelze říci, že by se americká a britská zahraniční politika v posledních letech změnila. Příšerná evidence přístupu k lidským právům ze strany jejich „přítele a spojence“ Saúdské Arábie západní země neodradily od toho, aby jí dále prodávali ohromné objemy zbraní. I když demokratický tlak zdola docílil alespoň toho, že se přerušila část obchodních toků.Spojené státy také podporují režim Abdala Fattáha Sísího v Egyptě navzdory jeho represím vůči nezávislým médiím a občanské společnosti. Stejně tak se stavějí za „válku proti drogám“, již vede filipínský prezident Rodrigo Duterte a která má na svědomí tisíce mimosoudních poprav. A i v severní Americe zásobují američtí výrobci mexické drogové války obrovským množstvím vysoce účinných zbraní.Sotva by nás tedy mělo překvapovat, že se značné části světa nepodařilo docílit stabilní demokratické vlády a právního státu. Vždyť právě ta velmoc, jež byla v druhé půlce minulého století v pozici světového hegemona, se tomu snažila zabránit v míře srovnatelné s druhou největší mocností Sovětským svazem. A stejnou roli dnes čím dál tím více sehrává i Čína.Změna přichází zevnitřObě strany americké politiky se však dnes shodují, že by se Spojené státy měly ze světa stáhnout. Jak se ukázalo v Afghánistánu, současný prezident Biden nadále uskutečňuje Trumpovu politiku „America first“. Situace v Afghánistánu zůstává mimořádně nebezpečná. Zemi hrozí, že se znovu propadne do občanské války nebo že se stane dějištěm střetů sousedních zemí.Rusko se v Kábulu vrací zpátky do hry v rozsahu nevídaném od let 1988 a 1989, kdy ztroskotala sovětská invaze. Stejně tak jsou tu výrazně zastoupeny i čínské zájmy. Čína s Afghánistánem sdílí choulostivou hranici a na svého souseda — a jeho cenné nerostné bohatství — nahlíží jako na součást své iniciativy Pás a stezka.Pro Čínu a Rusko by další válka v jejich těsném sousedství představovala značné nebezpečí. Západ se zase právem obává, že Afghánistán může poskytovat zázemí teroristům. Je tedy v zájmu všech zúčastněných, aby mezinárodní komunita podpořila vznik právního státu a zavedení základních lidských práv, ač se to naprosto příčí ideologii Tálibánu a zkušenosti s jeho vládou. Zajištění stability a bezpečnosti v zemi by bylo výhodné pro všechny a v konečném důsledku by to zemi mohlo dovolit vybudovat funkční instituce a správu.Chceme-li se dočkat toho, že afghánské instituce budou fungovat a že vznikne funkční státní zřízení a časem snad i demokracie, musíme vnitřním politickým silám umožnit, aby se vzájemně udržovaly v rovnováze a rozvinuly si mechanismy, skrze něž se spolu budou moci utkávat a snad i dosáhnou jisté harmonie bez dohledu vnější moci. To jsou cíle, o něž by měl svět usilovat, navzdory tomu, že jsou velmi vzdálené. Můžeme přitom stavět na vzdělávání dívek a podpoře ekologických cílů, které pomohou místnímu zemědělství.Takovými mravenčími krůčky se totiž k demokracii po své vlastní ose propracovala většina států, které jsou v současnosti úspěšné. Patří mezi ně i Finsko, které se dnes řadí mezi nejstabilnější a nejlépe spravované státy světa. Na počátku dvacátého století přitom byly podmínky v zemi naprosto bezútěšné. Při návštěvě finského Muzea práce v druhém nejlidnatějším městě Tampere se dočteme o občanské válce mezi bílým a rudým Finskem. Ta vedla k masakrům nejen politických, ekonomických a společenských elit, ale i civilistů a zajatých bojovníků. I přes tuto bezútěšnou výchozí pozici se z malé země časem stal obdivovaný vzor demokracie.Finové si své nynější postavení vydobyli sami, a to dokonce navzdory invazi. Následovat Finsko je dnes pro další státy jednodušší díky rozvoji právě mezinárodního práva — tedy norem, které v posledním půlstoletí ukotvily, jak se má chovat stát, který se chce těšit respektu a obdivu. Dodržování mezinárodního práva má pro všechny země prokazatelný přínos a zároveň přináší zásadní výhodu i všem ostatním — stabilnější svět.Svět budovaný zdolaNezabýváte-li se podrobně historií mezinárodních vztahů, asi nebudete znát Briandův-Kellogův pakt, dohodu, která v roce 1928 zakázala válku. Pochopitelně se minula kýženým účinkem a dnes ji nejčastěji zmiňují ti, kteří chtějí zesměšňovat mírové úsilí. Profesoři práva na Yaleově univerzitě Oona A. Hathawayová a Scott J. Shapiro nicméně přišli s jejím pozoruhodným výkladem. Tvrdí totiž, že úmluva položila vlastní základy mezinárodního právního řádu, jenž zabraňuje státům, aby — alespoň otevřeně — šli do války jen proto, že chtějí ostrov svého souseda nebo třeba některé jeho zdroje.Od té doby skutečně vojenských konfliktů mezi mezinárodně uznanými státy značně ubylo. Ruská anexe Krymu v roce 2014 byla vzácnou výjimkou. A i tehdy se prezident Putin cítil povinen zahalit invazi do kouřové clony proruských demonstrací a loutkového režimu, než aby na Krym prostě napochodoval.Briandův-Kellogův pakt připravil půdu pro to, že se neshody častěji řeší pomocí hospodářských sankcí než tasených šavlí. Hospodářské sankce jsou však i tak mimořádně hrubým nástrojem, který postihuje celé obyvatelstvo, navzdory tomu, že skutečným viníkem je obyčejně lidmi nevolený režim. Obrazy hladovějících dětí a kolabující ekonomiky představují silný argument proti užívání sankcí jako prostředku mezinárodní politiky.Občanská společnost ale zná alternativní přístup, o který dlouhodobě usiluje a v rostoucím počtu případů ho i zvládá prosadit. Místo toho, aby postihovaly celou společnost, se takzvané sankce zákona Magnitského zaměřují na konkrétní odpovědné jednotlivce. Sankce zákona Magnitského jsou nejnovějším přírůstkem v dlouhé řadě pokroků v uplatňování mezinárodních práv a povinností. Tato úctyhodná linie sahá až ke Všeobecné deklaraci lidských práv. Po ní následovalo sedm významných úmluv potírající rasovou diskriminaci a mučení a zasazující se za občanská a politická práva, práva ekonomická, sociální a kulturní, práva žen a dětí, uprchlická práva a práva migrujících pracovníků. Dohody proti chemickým zbraním, kazetovým pumám a pozemním minám skutečně omezily jejich užívání. Znatelně pokročilo i úsilí občanské společnosti uznat za mezinárodní trestný čin také ekocidu. A většina států podpořila celosvětový zákaz jaderných zbraní. Převážná většina stále komplexnějšího rámce mezinárodního práva přitom vychází právě ze snah občanské společnosti a právě díky ní byla i prosazena.Jak ale můžeme rámec mezinárodního práva dotvářet dnes, v jednadvacátém století? Občanská společnost zdá se nemá nástroje, které by jí umožnily jednat účinně. Národní státy a mezinárodní instituce navíc většinou stojí buďto stranou, nebo přímo v cestě. Pokud to ale s mezinárodním právem myslíme vážně, je nejlepší vzít si příklad ze zemí, které mají v jeho prosazování úspěchy — a takové najdeme zejména ve Skandinávii.Jak moc a vliv využít k dobruMíra mezinárodního respektu, jíž se jednotlivé země těší, nevychází z velikosti vojenské síly či z ekonomické moci. Některého národa se sice můžeme obávat, nebo jej považovat za hospodářskou těžkou váhu. To z něj však sotva dělá „dobrého občana světa“. Adekvátnějším měřítkem je index dobré země, jenž vychází z dat a zkoumá dopad jednotlivých zemí na zbytek světa. V potaz se přitom bere, že jednání každé země má dopady na všechny obyvatele Země i na planetu jako takovou — na jejím stavu konec konců naše existence přímo závisí. Přestože detaily takového výpočtu mohou být sporné, skandinávské země z něj obecně vycházejí nejlépe. Dobře si vedou také Nizozemí a Německo. A takové postavení všem uvedeným zemím prokazatelně přináší ekonomické i další výhody. Litva, jež si nedávno vysloužila přízvisko „nejstatečnější země Evropy“, se možná ke svým severským sousedům již brzy zařadí. V posledních letech se postavila Rusku a podpořila demokratickou opozici v Bělorusku, a přitom rovněž nabídla silnou podporu demokratickému Tchaj-wanu proti Číně.Skandinávské země jsou v podstatě „ochranitelské státy“, abych použila termín, jejž zavedla profesorka práva Emilie Hafner-Burtonová. Ta ve své knize Jak uskutečnit lidská práva (Making Human Rights A Reality) popisuje, jak se občanské společnosti a vládám v posledních několika dekádách podařilo ukotvit komplexní a závazný soubor pravidel v oblasti lidských práv, který však nedokázali rozšířit jako celosvětově platnou a respektovanou normu.Hafner-Burtonová na základě pečlivého rozboru toho, co se v minulosti osvědčilo a co nikoli, předkládá vizi, díky níž bychom mohli dosáhnout pokroku. A to ne jednorázovými velkolepými činy, nýbrž za pomoci klidné, trpělivé práce, diplomatického úsilí, finanční podpory občanské společnosti a za důsledného vyslovování mezinárodního nesouhlasu s porušováním platných norem padni komu padni. To by nicméně vyžadovalo, abychom začali všichni brát lidská práva skutečně vážně a brali se za ně i v případech, kdy jsou viníky jejich porušování naši „přátelé a spojenci“, a to beze strachu a bez protekce.Být ochranitelským státem obnáší aktivní prosazovaní lidských práv, demokracie a právního státu. Zároveň to znamená uvědomit si, že mezinárodní vztahy by měly stát na lékařském principu „především neškodit“. Znamená to, že se budeme muset tvrdě postavit zkorumpovaným aktérům globálního Severu, v čemž jsme již v americkém, britském i evropském právu udělali první, byť nesmělé, krůčky. A konečně to znamená, že musíme zkrotit moc neokoloniálních nadnárodních korporací. V tomto ohledu by cestu mohla prošlapat snaha uzákonit globální minimální korporátní daň.To, aby náš nestabilní svět v budoucnosti vypadal zcela jinak, není však pouze v zájmu malých aktérů, kteří si již titul dobrého občana světa vysloužili, ale i v zájmu vlivných mocností. Evropská unie, Velká Británie a Spojené státy nemají z dalších závodů ve zbrojení ani z toho, že se budou účastnit dalších zástupných válek, co získat. Neustálé krmení molochu vojensko-průmyslového komplexu povede k tomu, že mu obětujeme zdroje, jež bychom mohli využít k tomu, abychom adekvátně odpověděli na skutečné základní zkoušky dneška. Jak ostatně ukazuje současná zkušenost z Afghánistánu, když vyvážíme zbraně do zemí jako Saúdská Arábie, končí nakonec v rukou nepřátelských sil, které přebírají v rozvrácených státech moc.Slovy bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana: „Není bezpečnosti bez rozvoje, není rozvoje bez bezpečnosti a nebude ani jednoho, budeme-li porušovat lidská práva.“ Po míru a bezpečí touží stejně tak čínský národ jako ten ruský či americký a všechny ostatní. Úspěšná snaha o demokratickou diplomacii budoucnosti tkví právě v tomto poznatku — drží se v rámci již existujících mezinárodních norem a všem se pokouší zajistit právě ta práva, jež daný rámec všem zaručuje.Svět si prostě militarismus a kořistnictví nemůže dovolit, pokud má v následujících letech svou pozornost, zdroje a energii věnovat řešení klimatické i širší ekologické krize a přitom nedopustit, aby nastal ekonomický a společenský kolaps. Předchozí neúspěchy byly důsledkem špatných rozhodnutí. Tentokrát se ale můžeme — a musíme — rozhodnout správně.Článek původně vyšel v Green Europe Journal pod titulkem To Repair its Geopolitics, the West Needs a New Model of Statehood. V Deníku Referendum vychází v rámci spolupráce obou médií. Přeložil DANIEL KOTECKÝ

Zdroj: Denikreferendum.cz

Zobrazit celý článek

Podobné články

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 22:30:31 | Zprávy

Spojené státy se dál potýkají s nedostatkem umělé výživy pro kojence. Bílý dům na středu ohlásil další speciální dodávku z Německa. Převoz mají na starosti vojenské letouny, které s nákladem startují ze základny v Rammsteinu. Prezident Joe Biden podepsal nařízení, které má zvýšit domácí výrobu. Chybí hlavně náhražky mateřského mléka vhodné pro al ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 22:30:31 | Zprávy

Uplynuly tři měsíce od chvíle, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a postupně obsadilo některá území. Dostat se z těchto míst do bezpečí je stále těžší a ne všem se to podaří. Okupanti odvážejí prchající Ukrajince na území pod svou kontrolou a každého prověřují. Zřídili filtrační tábory, kde je hodiny vyslýchají, svlékají kvůli tetování a zjišťují jejich ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 21:55:19 | Zprávy

Dánové urputně bojují o čtvrtfinále, poprvé v historii porazili Kanadu 3:2 a mají ve skupině A stejný počet 12 bodů. Hráči ze zámoří zaznamenali druhou porážku v řadě. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Denikreferendum.cz | 23. 05. 2022 21:40:36 | Zprávy

Ukrajinský filmový režisér Sergej Loznica přednesl na slavnostním předávání cen France Culture na filmovém festivalu v Cannes programový projev o ruském jazyce a kultuře. Výzvy k jejímu bojkotu se začaly ozývat po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Podle režiséra jsou nejen v rozporu s evropskými hodnotami, ale jednoduše postrádají logiku a smysl. ... ..

Zdroj: Denikreferendum.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 21:25:09 | Zprávy

Rusové se zakopávají. Začíná třetí, dlouhodobá fáze války na Ukrajině. Už jen rozséváme lži a nenávist. Zkušený ruský diplomat v OSN rezignoval. Kavkazané se pokusili o atentát na Putina, tvrdí ukrajinská rozvědka. Kancléř Mynář nebo exšéf českých lesů mají rekordní platy a odměny za loňský rok. Na mistrovství světa září. V Bostonu řeší, zda Pastrň ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 20:55:18 | Zprávy

České raketomety RM-70 byly nasazeny do bojů proti ruským invazním silám, objevily se první záběry jejich střelby. Zprávy o jejich předání Ukrajině se objevily přibližně před měsícem, ale dosud se neví, kolik těchto vozidel má Kyjev k dispozici. Podle bezpečnostního analytika Richarda Stojara mohou být tyto zbraňové systémy velmi užitečné. A ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 20:50:11 | Zprávy

Ve správný čas na správném místě se nacházeli příslušníci jízdní policie z Frýdlantu. Během pauzy při preventivní akci na autodromu v Sosnové na Českolipsku vypátrali ženu, kterou pohřešoval její muž. Po pádu z koně ztratila paměť a nemohla najít cestu z lesa. Jediným spojením byl mobilní telefon...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 20:50:11 | Zprávy

Česká republika nedávno věnovala ukrajinské armádě bojové helikoptéry, tanky a raketové systémy, řekl dnes americký ministr obrany Lloyd Austin na tiskové konferenci po virtuálním setkání se zástupci spřízněných zemí, na němž se jednalo o další vojenské pomoci Ukrajině. IDNES.cz se snaží získat vyjádření českého ministerstva obrany, které v minulos ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 20:40:11 | Zprávy

Ukrajinský soud vydal zatykač na bývalého prezidenta Viktora Janukovyče, který byl v nepřítomnosti obviněn z vlastizrady. Obvinění souvisí s dohodou známou jako Charkovská smlouva, kterou Janukovyč v roce 2010 podepsal a která prodloužila ruský pronájem námořních zařízení na Krymu a umožnila Rusku v přístavu Sevastopol nechat svou Černomořskou flot ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 20:35:09 | Zprávy

63letou cizinku, po které policisté od neděli pátrali, nalezli v pondělí mrtvou. Žena pocházející z Bulharska v Česku žila dlouhodobě. Léčila se s depresemi, už v minulosti se pokusila vzít si život. Policisté jsou proto přesvědčeni, že nyní spáchala sebevraždu...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 20:30:23 | Zprávy

Spekulace o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho fyzickém či duševním zdraví, nebo také o jeho mocenském postavení se rojí nepřetržitě. Dopouštějí se jich pozorovatelé vážní i méně seriózní. V těchto dnech se objevila také už vyloženě abstraktní předpověď přesného data jeho smrti. Vyslovil ji ruský okultista Andrej Kosmač. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 20:20:23 | Zprávy

Vláda předložila kvůli agresi vůči Ukrajině dva návrhy, které počítají s možností vlastního sankčního seznamu nebo odstřižení lidí napojených na Kreml od českých státních zakázek. Oba materiály jsou teď v připomínkovém řízení. Na limity legislativy při uplatňování sankcí už dřív upozornil premiér Petr Fiala (ODS). ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 20:05:08 | Zprávy

Nepřítele zlikvidujeme potichu, ve chvíli, kdy to nebude čekat. Tak zní manifest ukrajinského odbojového hnutí, které si za poslední týden připsalo několik úspěšných akcí v okupovaných městech na jihu země. Atentáty na ruské vojáky i kolaborantské politiky naznačují, že kontrola obsazených území se pro Moskvu může změnit v noční můru. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 19:55:09 | Zprávy

Generál Petr Pavel se ohradil proti narážkám, podle kterých měl za komunismu pomáhat minulému režimu jako rozvědčík. Byl jsem výsadkář průzkumník, plazil se blátem a mrzl, napsal. Přirovnal se ke svobodníku Koubovi ve filmu Copak je to za vojáka. Pavel se v minulosti přiznal ke členství v KSČ, označil ho za chybu, které lituje. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 23. 05. 2022 19:30:37 | Zprávy

Zatímco v Česku se v příštím roce očekává napínavý souboj o prezidentský úřad, v sousedním Rakousku je jméno příštího prezidenta známé už půl roku před volbami. Znovuzvolení současného prezidenta Alexandra van der Bellena totiž podporuje i většina opozice, která proto ani nestaví svého kandidáta. Současný prezident se tak spíše než s politiky utká ... ..

Zdroj: Info.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 19:20:24 | Zprávy

Letošní Cenu Olgy Havlové získala zakladatelka projektu Silou hlasu Dita Horochovská. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Dostávají ho lidé, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Cenu veřejnosti obdržel odborný asistent z právnické fakulty olomoucké Univerzity Palackého Martin Škurek. O výsledcích informov ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 19:20:13 | Zprávy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, nedávno zvolená členka amerického nejvyššího soudu Ketanji Brownová Jacksonová, ruský prezident Vladimir Putin, či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová – tyto světové osobnosti vybral časopis Time mezi stovku nejvlivnějších lidí roku 2022 v kategorii vůdců...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 19:05:20 | Zprávy

Generální prokurátor federálního okrsku District of Columbia Karl Racine v pondělí podal žalobu na šéfa technologické skupiny Meta Marka Zuckerberga, který podle něj svými rozhodnutími umožnil společnosti Cambridge Analytica získat osobní informace milionů uživatelů sociální sítě Facebook a zneužít je pro účely politické reklamy. Informoval o tom ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 19:05:20 | Zprávy

Třebíč přišla o dotaci 750 tisíc korun na rekonstrukci památek soukromých majitelů. Důvodem je spor města s památkáři o stromy na Karlově náměstí. V rámci revitalizace jich tam radnice vysadila víc, než měla, a nedodržela tudíž závazná stanoviska. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 18:45:23 | Zprávy

Letošní filmový festival v Cannes je v polovině, podle insiderů ale ještě ty největší hity dost možná přijdou. Čeká se na thriller Davida Cronenberga Crimes of the Future nebo velkolepé životopisné drama Elvis. Polská režisérka Agnieszka Hollandová kritizovala, že se na festivalu promítá nový film ruského disidenta, zatímco se po červeném koberci ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 18:45:23 | Zprávy

Příspěvek pět tisíc korun by měl stát vyplatit na děti, kterým letos 1. srpna nebude ještě 18 let. Pokud na ně rodiče pobírají přídavky, měli by dávku dostat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče s loňským příjmem do milionu hrubého o ni budou muset požádat elektronicky přes aplikaci, nebo osobně v CzechPointech. U zaměstnaných se bude příjem zjišť ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 18:35:26 | Zprávy

Poslanec Andrej Babiš má v poslední době lepší věci na práci než sedět v Poslanecké sněmovně. Místo nudného vysedávání a žvanění vyráží ve svém karavanu napříč republikou, kde šíří radost, rozdává úsměvy, podepisuje své knihy, které nenapsal, a tančí na festivalech...

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 18:35:19 | Zprávy

Taxikáři často měli a dosud mají špatnou pověst. Jak ukazuje reportáž z května 1992, snahy o nedodržování zákona a šizení zákazníků byly tou dobou u řidičů taxislužeb v metropoli značně rozšířené.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 18:20:12 | Zprávy

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se v neděli zúčastnil pohřbu muže, který mu pomáhal s upevňováním moci. Státní agentury zveřejnily fotky vládce KLDR, jako jediný bez roušky nese rakev s pozůstatky zesnulého. Pohřeb se konal v době, kdy se země potýká s přiznanou epidemií koronaviru...

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 18:05:26 | Zprávy

Vždy tu a tam dostane NASA na nějaké tiskovce otázku: “Jak je to vůbec tam nahoře se sexem? Zkoušíte to?” A astronauti se vždycky pochechtávají a šéfové vesmírných programů mávají rukama a pak říkají: “Tak! Další otázka!” Jenomže pokud chceme doopravdy letět na Mars, dřív nebo později se nad tím budeme muset seriózně zamyslet.  ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 17:46:30 | Zprávy

V těchto dnech si připomínáme osmdesátileté výročí od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Úspěšná akce, kterou 27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté, pak poslala Heydricha na onen svět o týden později. K dnešnímu dni se však váže ještě jedno výročí a také má určitou souvislost s Heydrichem. Dne 23. květn ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 17:46:20 | Zprávy

Na české fanoušky si jen tak někdo nepřijde. V zápase Česka s Norskem vyvěsila skupina našich podporovatelů v rámci solidarity ukrajinskou vlajku. Tímto gestem však popudili domácí pořadatele, kteří se striktně drží nařízení, že v ochozech smí být pouze vlajky států, které na turnaji hrají. V pondělním utkání s USA si tak stejná skupinka poradila s ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 17:40:25 | Zprávy

Představitel ruské mise při OSN v Ženevě Boris Bondarev v pondělí odstoupil kvůli nesouhlasu s válkou na Ukrajině. V dopise, ve kterém zdůvodnil svůj krok, napsal, že se za svou zemi nikdy nestyděl více, informovala agentura AP. Bondarev je podle stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) patrně prvním ruským diplomatem, který se oficiá ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 17:40:13 | Zprávy

Stavovské povstání, bitva na Bílé hoře, následné účtování. Události, které nesou nálepku tragédie. Anebo to dějinná tragédie nebyla? Uplynulé „výroční“ roky tato témata v mediálním prostoru znovu oživily. Často zazníval i hlas historičky Marie Koldinské, která odmítá dělení na zlé a hodné a mýty nahrazuje střízlivou realitou. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 23. 05. 2022 17:30:42 | Zprávy

Pražskou burzu čeká v příštích týdnech oživení. Na její parket totiž vstoupí hned tři nové společnosti, které chtějí v rámci IPO od investorů získat stovky milionů korun na svůj rozvoj. Investoři zvažují, zda některá z firem dokáže zopakovat úspěch emise online lékárny Pilulka, jejíž cena se od nedávného uvedení na burzu již více než zdvojnásobila. ... ..

Zdroj: Info.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 17:20:13 | Zprávy

V potvrzeném ohnisku nákazy opičích neštovic ve městě Maspalomas na ostrově Gran Canaria ve Španělsku bylo i několik Čechů. Ti se účastnili festivalu sexuální rozmanitosti Pride. „Nehroutím se z toho, po dvou letech s covidem jsem asi připravený na všechno,“ řekl portálu iDNES.cz Jan W., který na festivalu strávil týden. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 17:20:13 | Zprávy

Státní zástupce navrhl v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušení Motoristické vzájemné pojišťovny. Jde o nejpřísnější možný trest pro obžalovanou právnickou osobu. Za nezákonné podnikání je stíhán také její zakladatel a dlouholetý šéf Petr Kocourek. Muž i „pojišťovna“ vinu odmítají. Soud rozhodne ve středu. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 17:15:27 | Zprávy

Deštné pralesy jsou obrovská uzavřená území, na něž dopadá velké množství srážek, člověk přes hustý baldachýn korun stromů téměř nevidí oblohu. Obvykle se rozkládají v blízkosti rovníku nebo na jižní polokouli, jsou významným domovem mnoha exotických rostlin i živočichů a hrají nezastupitelnou roli v ekosystému planety. ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 17:15:20 | Zprávy

V Českých Budějovicích začal nejdelší český Majáles. Za organizací největšího tuzemského neziskového festivalu stojí přes osmdesát studentů. Poslední dva ročníky výrazně ovlivnila situace kolem koronaviru, která řadu aktivit spojených s akcí neumožnila. Majáles začal v neděli a vyvrcholí v pátek 27. května. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 17:00:36 | Zprávy

Předposlední duel v základní skupině mistrovství světa ve Finsku hrají čeští reprezentanti proti Spojeným státům s Karlem Vejmelkou v brance. V sestavě znovu schází obránce David Jiříček, třináctým útočníkem je Michael Špaček. Bodový zisk by poslal národní tým do čtvrtfinále. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 16:45:12 | Zprávy

Svět v době doznívající pandemie koronaviru straší nová nákaza v podobě opičích neštovic. Vzácné onemocnění, které se zpravidla objevuje pouze v některých částech Afriky, se nyní šíří Evropou. Redakce iDNES.cz přináší odpovědi na nejčastější otázky...

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 16:40:28 | Zprávy

Týdenní festival městské architektury Open House Praha proběhl od 16. do 22. května 2022. Osmý ročník akce, přilákal k návštěvě doprovodných programů i běžně nepřístupných budov 64 tisíc návštěvníků, což je o 10 tisíc více než v loňském roce. ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 16:40:12 | Zprávy

Pětina Čechů je spokojená se současnou politickou situací. Prezidentovi důvěřuje 38 procent lidí, vládě pak o tři procenta méně. V Poslaneckou sněmovnu má důvěru pouhá třetina obyvatel. Vyplývá to z dat Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM)...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 16:35:18 | Zprávy

Většina výzkumů zabývajících se dopadem klimatických změn na život se zaměřuje na to, jak extrémní počasí ovlivní společnost. Změna klimatu ale může zasáhnout i základní každodenní lidské činnosti, které jsou přitom důležité pro běžný život a jeho kvalitu. Ve studii vydané v časopise One Earth vědci popsali, jak zvyšující se teploty obírají lidst ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 16:35:08 | Zprávy

Hned tři muži usedli na lavici obžalovaných u Okresního soudu Plzeň-město za křivá svědectví. Loni a předloni svědčili v případu Jiřího B., který byl za drogovou činnost pravomocně odsouzen na devět let vězení. Trojice mužů tehdy před soudem odvolala původní výpovědi na policii a vypovídali ve prospěch obžalovaného. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 16:20:15 | Zprávy

Gustav Mahler, Jan Václav Stamic i Bedřich Smetana. Všichni tito tři významní hudební skladatelé mají určitou spojitost s Jihlavou. Všichni zde totiž nějakou dobu pobývali. Ale Beethoven a Jihlava? Pro mnohé to může být překvapení. A přece je tomu tak...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 16:10:11 | Zprávy

Do skupinky dětí vjel v areálu takzvané Přerovské rokle devatenáctiletý mladík na kole. Dvě děti srazil, jedno zranil. Případem se zabývá policie...

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 16:05:30 | Zprávy

Úspěšné provedení vojenské akce proti šéfovi Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhardu Heydrichovi, pro niž se vžilo poněkud zavádějící označení „atentát“, mělo pro porážku Hitlerova Německa značný a pro poválečné obnovení našeho státu v historických hranicích českých zemí obrovský význam. Podívejte se přehledně na zásadní události tohoto období. ... ..

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 16:00:30 | Zprávy

V novém open air prostoru Power Station Holešovice v rámci Prague Summer Festivalu zahrají počátkem června neopunkoví The Offspring, indie-rocková trojka Alt-J a hardcoreová skupina Rise Against...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 15:55:21 | Zprávy

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se bude z kybernetického útoku z minulého týdne vzpamatovávat několik měsíců, organizaci způsobil zásadní škody. V podcastu ŘSD to řekl generální ředitel organizace Radek Mátl. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 15:50:29 | Zprávy

V posledních měsících se odběr elektrické energie skloňuje ve všech pádech. Důvodem jsou její rostoucí ceny. Téma elektřiny ale často řešili i naši předci, kteří se potýkali s jinými problémy a změnami. Chcete vědět, kdy se u nás začalo elektrizovat ve velkém, kdy se zavedl letní čas nebo jak energetiku ovlivnila sametová revoluce? Čtěte dál! ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 15:50:21 | Zprávy

Olomoucký krajský soud chyboval, když zrušil emisní výjimku pro rtuť a oxidy dusíku v Elektrárně Chvaletice na Pardubicku. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí. Krajský soud původně tvrdil, že úředníci z krajského úřadu a ministerstva nedostatečně zjistili skutkový stav pro celé šes ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 15:45:11 | Zprávy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se bude z kybernetického útoku minulého týdne vzpamatovávat měsíce, škody jsou obrovské, řekl šéf úřadu Radek Mátl. Útok narušil weby či účetnictví, stavby však neohrozil...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 15:40:13 | Zprávy

Opičí neštovice. Nemoc, která v posledních dnech rychle postupuje Evropou. V Česku doposud podle Státního zdravotního ústavu nebyl žádný případ zaznamenán. Předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Chlíbek v rozhovoru pro iDNES.cz podotkl, že nepředpokládá masivní rozšíření nákazy v Česku...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 15:35:10 | Zprávy

Rusko dopady západních sankcí zvládá, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin při setkání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem v letovisku Soči na březích Černého moře. Řekl ale, že komplikovaná situace v ruské ekonomice vyžaduje zvláštní úsilí vlády. Lukašenko vtipkoval o tom, že Putin zavinil ekonomické problémy Západu, ruský prezident se s ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 15:35:10 | Zprávy

Představitel ruské mise při OSN v Ženevě Boris Bondarev odstoupil kvůli nesouhlasu s válkou na Ukrajině. Vyplývá to dopisu, jež diplomat zveřejnil na sociální síti LinkedIn. Uvedl v něm, že se za svou zemi nikdy nestyděl více. Bondarev je tak patrně prvním ruským diplomatem, který se oficiálně vzdal funkce kvůli invazi na Ukrajinu. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 15:30:32 | Zprávy

Sankce mezinárodního společenství vůči Moskvě by měly být „maximální“, včetně embarga na ropu či úplného zákazu obchodování s Ruskem. V projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu (WEF) to v pondělí řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také k urychlení dodávek zbraní Ukrajině. Ruský lídr Vladimir Putin posléze v Soči řekl, že z ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 15:25:08 | Zprávy

Ruský prezident Vladimir Putin se stal před časem terčem atentátu. K pokusu došlo po ruské invazi na Ukrajinu, ale akce podniknutá Kavkazany se vůbec nepovedla. Uvedl to náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v rozhovoru, jehož úryvek v pondělí zveřejnil web Ukrajinska pravda. Tvrzení není možné ověřit z nezávislých zdrojů. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 23. 05. 2022 15:20:30 | Zprávy

Tom Cruise a Tilda Swintonová ošarmili svou návštěvou první část filmového festivalu v Cannes. V úvodních soutěžních projekcích pak zaujali především skandinávští filmaři: Ruben Östlund se svou kritikou bohatých Triangle of Sadness a zástupce nastupující generace, režisér Alí Abbásí, se zdrcujícím kriminálním thrillerem Holy Spider. ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Euro.cz | 23. 05. 2022 15:15:27 | Zprávy

Indické studio Bhushan Powar Design představilo studii unikátní superjachty připomínající tvar oka či černé díry Jmenuje se Zion, na délku má měřit 110 metrů a její cena se – pokud se najde zájemce – může v přepočtu vyšplhat až na částku 14 miliard korun Na palubu plavidla se vejde celkem 20 hostů a dalších více než 20 členů posádky. Designéř ... ..

Zdroj: Euro.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 15:10:24 | Zprávy

Podle válečného stratéga Stephena Biddleho se Rusko dopouští na Ukrajině spousty chyb, které jsou důsledkem toho, jak zastarale funguje armáda, ale i toho, jak moc podléhá osobnímu vlivu chybujícího vůdce Vladimira Putina, který sám určuje strategické cíle války. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 23. 05. 2022 15:05:08 | Zprávy

Do Sněmovny by mohl ještě do letních prázdnin dorazit návrh prosadit manželství osob stejného pohlaví. „Do léta učiníme nový pokus,“ řekla iDNES.cz vládní poslankyně, která si nepřála být jmenována. Loni na jaře, ještě v minulém volebním období, návrh změny občanského zákoníku, kterou předložili poslanci napříč stranami, prošel prvním čtením. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 23. 05. 2022 14:30:45 | Zprávy

Jako vystudovaná právnička chtěla Petra Drvoštěpová dát průchod své kreativitě a tak založila vlastní značku přírodní kosmetiky Yage. „Bojuji s mýty, že přírodní kosmetika na rozdíl od té klasické není tak efektivní a že je vhodná pro alergiky. Přitom je to přesně naopak, obsahuje v esenciálních olejích plno alergenů a je velmi účinná,“ vysvětluje ... ..

Zdroj: Info.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 14:25:18 | Zprávy

Policie zahájila trestní stíhání bývalého komunistického ministra vnitra Františka Kincla v souvislosti se střelbou pohraničníků na československých hranicích. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) viní jedenaosmdesátiletého bývalého politika ze zneužití pravomoci. Uvedly to Ekonomický deník a Seznam Zprávy. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 23. 05. 2022 14:20:22 | Zprávy

„Kolik toho chceš?“ ptá se v první ukázce na nový film BANGER. Alex, který dealuje nejlepší kokain v Praze, v podání Adama Mišíka. Jeho snem je ale nahrát vlastní píseň. Se svým producentem Láďou se vydává na jízdu městem, aby ke spolupráci zlákal rappera Sergeie Barracudu. Příběh jedné divoké páteční noci plný drog a rapu v režii Adama Sedláka p ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz