Jan Charvát: odpor k očkování poprvé propojil krajní pravici s ezoteriky

Jan Charvát: odpor k očkování poprvé propojil krajní pravici s ezoteriky
Denikreferendum.cz | Zprávy

Podle Okamurovy SPD se „současný stav blíží covidové diktatuře“, podle Daniela Landy a jeho Zlatého špendlíku žijeme zase v „politicky zdravotní diktatuře“. Co tím chtějí říct? Pojmy jako covidofašismus, covidová totalita, nebo covidový apartheid jsme mohli slyšet na demonstracích 17. listopadu na Staroměstském náměstí nebo v neděli na Letné. Jsou to silná slova, které mají vyvolat paniku a silné reakce publika, zdůraznit, že jde o něco vážného. Samozřejmě z politologického hlediska jsou to nesmysly. V žádném případě nežijeme v totalitě. Už jenom to, že mohli přijít na demonstrace a takto na nich veřejně promlouvat, jasně ukazuje, že v žádném covidofašismu nežijeme.Totalitu si osobně poměrně dobře pamatuji a nic takového možné nebylo. Takže technicky je to nesmysl, lze to však chápat jako vyjádření emocí. Oni chtějí říct, že žijeme v době, která je jim nepříjemná, omezuje je a která na ně klade nějaké nároky. Tato doba ovšem klade zvýšené nároky na všechny. Pak je tu ale ještě druhý rozměr. Pokud budete mluvit o současném režimu jako o „fašismu“, umožňuje vám to se proti němu absolutně vymezit. Delegitimizujete ho a současně legitimizujete svůj odpor k němu. Z mé zkušenosti lidé v prostředí odpůrců očkování a dalších opatření zdaleka tolik nepracují s logikou a racionalitou. Hodně typické pro jejich scénou je, že tematizují věci, které sami nedodržují. O jaké scéně mluvíme? Koho do ní zařazujete?Myslím, že teď vidíme situaci, která propojuje minimálně čtyři okruhy lidí. Jednak je tady krajní pravice, která má dlouhodobě zkušenost s dezinformacemi a konspiračními teoriemi, druhý okruh tvoří dezinformační scéna, která je širší než krajní pravice a je otevřena i například komunistům. Takový bývalý poslanec KSČM Josef Skála je tu velice aktivní. Třetím segmentem je lidově řečeno „ezo-scéna“, která dosud stála spíše stranou obou přechozích skupin, přičemž jejich spolupráce nastává až v posledních letech, a získala tím mnohem širší publikum. A pak tu máme čtvrtou skupinu, která může tvořit mezi odpůrci omezujících opatření většinu. To jsou lidé, na něž tvrdě dopadají covidová opatření, jsou ve velmi zranitelné situaci, protože vláda nebyla schopna kompenzovat jejich ztráty, a oni jsou kvůli tomu často ve velmi těžké životní situaci. Mají pocit, že je všichni hodili přes palubu, jejich osud nikoho nezajímá, a ještě se po nich vozí mainstreamová média. A tak se přimykají k těm, o nichž si myslí, že jsou jim jako jediní ochotni naslouchat. Ve veřejném prostoru neustále slýcháme, že dnešní doba lidi rozděluje, polarizuje. Mně ale přijde, že na krajní pravici můžeme vidět sbližování. Miroslav Ševčík a Tomáš Vandas mají společnou fotku. Na nedělní demonstraci vedle sebe vystupovali lidi, kteří jsou jinak v ostrých sporech. Lubomír Volný dokonce mluvil o tom, že to je začátek spolupráce národoveckých stran. Je tomu tak?Moje odpověď bude delší, má to totiž několik rovin. Za prvé: na krajní pravici je už od první republiky naprosto standardní stav, že vedle sebe existují malá uskupení lidí, kteří se navzájem velmi ostře napadají. Ale členstvo současně neustále volá po sjednocení.Je to myslím pro daný segment politické scény velmi charakteristické. Z mých zkušeností plyne, že pro lidi v daném prostoru je mnohem důležitější osobní vůdcovství než spolupráce. Volání po sjednocení je tedy na krajní pravici v zásadě permanentní stav. Může se tak jednat jen o jinou verzi takového volání. Na nedělní demonstraci jsme tak mohli vidět několik postav z krajní pravice počínaje Adamem B. Bartošem a konče Kotlebou…Za druhé: pro krajní pravici je slovo „jednota“ klíčové. Nemyslím tím pouze jednotu organizační, ale obecně ve společnosti. Protože ta do jisté míry říká: „My máme pravdu a všechno ostatní je lež. My vás teď sjednotíme pod jedním jediným motivem pravdy.“ Za třetí: oni si možná uvědomují, že společnost je rozdělená a snaží se předejít tomu, aby byli sami obviňování z toho, že jsou tím, kdo ji rozděluje. A aby veškerou pozornost svých — i domnělých — sympatizantů zaměřili na nenávist vůči elitám. Na straně druhé je vidět, že covid rozdělil i lidi na krajní pravici. Když epidemie před rokem a půl začala, velká část krajní pravice souhlasila s omezením a opatřeními. Vyplývalo to z jejích fascinace pořádkem, líbili se jim zavřené hranice, například takový Martin Konvička se posmíval takzvaným liberálům, že nebudou moci cestovat. Tehdy pouze menšina z ultra-liberálních pozic vystupovala proti omezením a ve prospěch individuální svobody, kterou chápali tak, že nikdo nemá právo vám diktovat, abyste nosili roušku nebo vás jakkoli omezoval. Postupně se to ale změnilo. Protože spousta lidi, kteří se na krajní pravici pohybují, si nepřeje omezení, nebo jsou omezeními osobně ohroženi, je dnes situace opačná a lidé jako Martin Konvička jsou v menšině. Postoje obdivu k omezením a pořádku tu ale zastoupeny nadále jsou, a vnitřně to krajně pravicovou scénu štěpí.Co se Miroslava Ševčíka týče, myslím si, že před několika lety, by se ani on nechtěl fotit s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti. Dnes je však evidentní, že už je mu to jedno. Také organizátorům bylo jedno, že pozvali lidi, kteří jsou představiteli politické strany, jež jako jediná byla v českých zemích z politických důvodů rozpuštěna, poněvadž byla prokazatelně napojená na neonacistické skupiny. Nebo že pozvali člověka, který byl odsouzený za antisemitismus. Před volbami do Poslanecké sněmovny v reakci na předvolební slova Andreje Babiše a také některá vyjádření Pirátů napsal sociolog a jedna ze známých tváří protiimigrační scény Petr Hampl, že jejich antimigrační a antiislámský boj zvítězil, stal se z něj mainstream, ale nikdo jim za to nepoděkoval. Opravdu zvítězili?To, co říká Martin Konvička nebo Petr Hampl, ve skutečnosti normální není ani dnes. Celému hnutí kolem Islám v České republice nechceme, se ale podařilo otázku migrace propojit s islámem a zarámovat ji jako nebezpečí a jako hrozbu invaze. Koneckonců to bylo vidět teď v debatě o dění na polsko-běloruské hranici. Spousta lidí říkala: „Podívejte se, jak Bělorusko zneužívá lidi jako zbraň, nesmíme sem nikoho pustit, musíme tomu zabránit.“Přitom odpověď byla svým způsobem jednoduchá. Zbraň jsme z toho udělali my sami. Dali jsme najevo, že máme smrtelnou hrůzu z jakýchkoliv migrantů. Představa, že bychom měli někomu pomoct, je nepředstavitelná a je tím pádem jednoduché nás vydírat, čehož si lidé jako Lukašenko velmi dobře všímají. Kdybychom antiimigrační rétorice nevyklidili pole, tak jsme žádnou zbraň do rukou lidem jako Lukašenko nevtiskli a spory na hranicích se nevedou. Lidé si přitom neuvědomují, že jen naskočili na interpretaci, kterou přinášelo hnutí kolem Hampla a Konvičky. Na tom je trochu komické, že to, co říká Petr Hampl, úplně stejně říkali několika let před ním ortodoxní neonacisté. Když se hnutí Islám v ČR nechceme objevilo, řada lidí na krajní pravici s určitou deziluzí začala mluvit o tom, že přesně tohle říkali v devadesátých letech a byly za to tehdy zavíráni do vězení. Jedna z nejviditelnějších postav národovecké scény je v poslední době Lubomír Volný. Mluví o sobě jako o vlastenci, kterému záleží na českém národu, zároveň píše, že jeho „svoboda je důležitější než sousedovo zdraví“. To zní spíš individualisticky než nacionalisticky. Jak to lze sladit?Úspěch na dezinformační a populistické scéně získáte tím, že dokážete podchytit, co si lidé, kteří se se k ní přiklánějí, myslí. Domnívám se, že jeho slova to přesně vyjadřují. Je to jasná esence sobectví, a to přesně v tomto smyslu: moje svoboda jít na pivo znamená víc než to, zda soused umře. My jsme v médiích a veřejném prostoru ale celou debatu příliš zjednodušili. O lidech, kteří se nechtějí očkovat, máme představu, jako by si mysleli, že s vakcínou dostanou čip. Takových lidi je ovšem naprosté minimum i v rámci dezinfo-scény a jde o marginální skupinu. Sám problém je podle mě mnohem hlubší.Obávám se, že je to do jisté míry nechtěné dítě étosu devadesátých let a velmi specifického chápání liberalismu. Pro filosofa Johna Locka, zakladatele liberalismu, byla nejdůležitější svoboda a rovnost a jeho cílem byla spravedlivá společnost. V českém liberalismu 90. let z toho zbyla pouze představa, že kdo je chudý, může si za to sám, protože je lempl. Česká verze liberalismu je extrémně individualistická. Ač individualismus je charakteristickou součástí liberální ideologie, v českém prostředí se spojuje se specifickou zkušeností z dob komunismu, kterou bylo stažení se do soukromí, nedůvěra v instituce, ale i v ostatní lidi. Výsledkem je pak přístup: „Já“ mám právo. „Společnost neexistuje, jde o masa jednotlivců,“ jak říkala Margaret Thatcherová, což se znovu a znovu promítá do českého přístupu k společným zájmům. A to, co dnes vidíme u antivaxerů, není nic jiného než velmi hrubá varianta téhož: „Vy mi pořad říkáte, že se mám starat akorát sám o sebe, tak já se tedy starám.“ Uvedený étos je od devadesátých let přítomný v české politice, v českých médiích, v politické kultuře a samozřejmě lidi formuje. Pokud jim třicet let v podstatě říkáte, že společenská zodpovědnost neexistuje, tak se nemůžeme divit, že se lidé chovají tak, jak se chovají. Na začátku pandemické krize přitom ale byli lidé velice aktivní, šili roušky, fandili lékařům, posílali jim květiny…Samozřejmě. To se ale bavíme o jiných skupinách lidí. Řada lidí v sobě má schopnost pomáhat a fungovalo to velmi dobře. Myslím si ovšem, že stát příležitost, která v tom spočívala, absolutně promrhal, nebyl schopen dobré vůle lidí využít. Není ale divu, že toho lidé jako Babiš a spol. nebyli schopni. Myslím, že byli dokonce zaskočení, že se lidé umí zorganizovat a pomáhat si. Teď ale vidíme jenom tu ukřičenou skupinu, z níž se ozývá onen specifický český typ individualismu. Z různých skupin na Facebooku jsem měla také pocit, že je v lidech nedůvěra v západní medicínu a lékaře. Radši by si vzali nějakou bylinu nebo prodělali nákazu, aby si vytvořili „přirozenou imunitu“… Taková nedůvěra tady panovala vždy, nebo se vynořila až dnes? A co je podle vás příčinou? Myslím si, že i tady mluvíme o několika věcech, zkusím to vysvětlit. Vrátím se k nedůvěře, o které jsem už mluvil. Před několika lety vznikl maďarský dokumentární film Lepší mlčet o dlouholetém představiteli extremistické politické strany Jobbik, který zjistil, že je židovského původu. Na začátku režisérka, Angličanka, poznamenává, že pro východní Evropu a postkomunistické státy je velmi charakteristická hluboká nedůvěra k institucím i všemu cizímu. To znamená absolutní nedůvěru ve stát, ve standardní politické strany, nedůvěru v média. Je zde dlouhá historická zkušenost z nacistické i komunistické doby, která vedla lidi k tomu, aby nikomu nevěřili. A to nezmizelo, v části společnosti je to nadále přítomné. A myslím si, že i toto souvisí s extrémním pojetím individualismu. To znamená s neochotou vytvářet širší společenské struktury. Na začátku devadesátých let Václav Klaus velmi tvrdě a jasně vystupoval proti občanské společnosti. To je podle mě také kořen toho, proč dnes mnozí lidé tak nenávidí občanské organizace. Jde podle mě o pokračovaní narativu, který znají z devadesátých let, a teď se znova objevuje. Výsledkem ale je, že lidé mají před sebou pouze politické strany a nic jiného tady není. A když je strany zklamou, nemají se kam uchýlit. Protože sami do politických stran vstupovat spíše nechtějí, tradičním organizacím, jako například odborům, zničil reputaci komunismus a občanský sektor je pro daný typ lidí sprosté slovo. Do toho také podle mě vstupuje věc, kterou registruji posledních pár let, a to je určité propojování krajní pravice s prostředím ezoteriků nebo lépe řečeno s velmi specifickými variantami alternativní scény. V minulosti se obě scény míjely, případně si různá alternativní prostředí dokonce krajní pravice brala za svůj terč. Právě na posledních demonstracích ale bylo jejich propojení zjevné. Objevoval se tu motiv „rytířů světla“, výroky jako „kde jste vy, odtam odchází tma“. Myslím si, že společným jmenovatelem je nedůvěra v panující společenský systém a zároveň touha najít alternativu. Mnohé lidi to dovede až k víře v dezinformace. Pokud někdo z krajní pravice věří, že za všechno zlo mohou Židé, asi mu nebude dělat problém uvěřit tomu, že vláda se snaží všechny vyhladit pomocí vakcinace. Navíc v obou scénách dnes můžeme vidět zvláštní kombinaci hysterie a agresivity. Ideologicky a politicky se přitom shodovat nemusejí. Pro skupiny z „ezo-prostředí“ není ideologie tolik důležitá. FATIMA RAHIMI

Zdroj: Denikreferendum.cz

Zobrazit celý článek

Podobné články

Reflex.cz | 19. 01. 2022 15:15:26 | Zprávy

Současná vláda předvádí nudu v Brně nejen proto, že se přímo hemží absolventy Masarykovy univerzity. Jako komedie to ale nefunguje, protože jeden Válek nestačí. Nejen zvláštním krokům ministra zdravotnictví se věnuje nový díl HejmaShow...

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 15:10:19 | Zprávy

Případ údajného zavlečení na Krym syna bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) zatím pokračovat nebude. Advokát Andreje Babiše mladšího Vítězslav Dohnal neuspěl se stížností proti rozhodnutí policie, která loni případ už podruhé odložila, uvedl to na dotaz České televize. Další možný postup chce ještě prodiskutovat s klientem. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 15:10:11 | Zprávy

K podání vysvětlení na téma budoucí dodávky tepla prostřednictvím Karlovarské teplárenské vyzvala policie všech devět členů karlovarské rady města. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové policie nespecifikovala, co je předmětem jejího šetření...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 15:01:17 | Zprávy

Novele o zmrazení letošních platů ústavních činitelů na loňské úrovni hrozí v Senátu zamítnutí. Odmítnutí návrhu ve středu doporučil ústavně-právní výbor. Informoval o tom jeho předseda Tomáš Goláň (ODS). Horní komora o předloze, kterou má na programu ještě hospodářský výbor, rozhodne ve čtvrtek. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 14:56:08 | Zprávy

Bývalý středočeský hejtman David Rath zdědil podle soudu majetek po svém otci Ratmírovi oprávněně a na základě platné závěti. Soud nepravomocně zamítl žalobu jeho bratra Michala, podle které byla závěť neplatná a sepsaná po nátlaku Davida Ratha na otce. Ani jeden z bratrů se ve středu k soudu nedostavil. David Rath v lednu opustil věznici v Brně, ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 14:50:55 | Zprávy

Britský konzervativní premiér Boris Johnson bojuje o udržení v čele vlády. Sílí totiž vzpoura jeho vlastních zákonodárců kvůli večírkům v premiérském sídle v Downing Street během koronavirových uzávěr. Podle agentury Reuters se někteří konzervativní poslanci chystají napsat dopis o vyslovení nedůvěry. Nejméně jedenáct z nich tak již učinilo. Poku ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:50:48 | Zprávy

Městský soud v Praze vydal v pondělí předběžné opatření, kterým zakázal ministerstvu obrany vyžadovat po dvou vojácích očkování proti covidu-19. Portálu iDNES.cz to ve středu řekl právní zástupce vojáků Zdeněk Koudelka. Podle něj nyní soud čeká na to, jak o povinném očkování rozhodne Ústavní soud. Mluvčí Městského soudu slíbil zveřejnit podrobnosti ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:50:48 | Zprávy

Státní zástupce obžaloval bývalou poradkyni ústeckého hejtmana Vladislavu Marschallovou (ANO). Ta si podle vyšetřovatelů nechávala neoprávněně vyplácet peníze od společnosti Krajská zdravotní za práci, kterou neodvedla. Za podvod exporadkyni hrozí až 8 let vězení...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:45:10 | Zprávy

V Anglii skončí k datu 27. ledna většina zbývajících koronavirových omezení. Obyvatelé této části Spojeného království již nebudou muset nosit roušky či pracovat z domova, potvrdil britský premiér Boris Johnson. Vědci se podle premiéra domnívají, že vlna způsobená koronavirovou variantou omikron již dosáhla vrcholu...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:40:10 | Zprávy

Policisté pátrají po šestici útočníků, která v neděli před pátou hodinou ranní napadla a oloupila sedmadvacetiletého muže. Jejich počínání zaznamenaly bezpečnostní kamery. Incident se stal v Husinecké ulici v Praze 3...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 14:35:16 | Zprávy

Pražský dopravní podnik (DPP) dokončil geologický průzkum stavby trasy metra D, který vyšel na zhruba 1,82 miliardy korun. Nyní čeká na hlavní stavební povolení ke stavbě úseku z Pankráce na Olbrachtovu. Stavět by se mohlo začít letos na jaře. O financování výstavby jedná město s Evropskou investiční bankou (EIB). Trasa metra je z Olbrachtovy plá ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:35:08 | Zprávy

Výroky právníka Hradu Marka Nespala o tom, že si psychiatrička Džamila Stehlíková dosud nevyzvedla dopis o předžalobní výzvě nejsou pravdivé. Stehlíková to sdělila na dotaz redakce iDNES.cz. Stehlíková bude žalobě čelit, omlouvat se nehodlá. Podle svých slov se dopustila pouze malých nepřesností v jinak pravdivé diagnóze. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Euro.cz | 19. 01. 2022 14:30:37 | Zprávy

Největší letecké společnosti ve Spojených státech se ohradily proti zavedení 5G technologie u ranvejí. Podle expertů má totiž signál katastrofální dopady na palubní přístroje V dopise, jenž šéfové aerolinek zaslali vládním představitelům a příslušným agenturám, stojí, že spuštění 5G zapříčiní zastavení letů a spousta lidí kvůli tomu přijde o pr ... ..

Zdroj: Euro.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:30:24 | Zprávy

Lipová Klokotská alej v Táboře zvítězila v 11. ročníku ankety o alej roku. Stromořadí je součástí tamní křížové cesty. Druhý největší počet hlasů získala alej jírovců u Malé Klajdovky v Brně, třetí místo obsadila Tyršova alej v Orlové...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:20:12 | Zprávy

Státní zástupce potvrdil rozhodnutí policie odložit prověřování údajného zavlečení Babiše mladšího na Krym, stížnost zamítl, uvedl Seznam Zprávy...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 14:10:19 | Zprávy

Na většině území Česka bude do čtvrtečního večera foukat silný vítr, který v nárazech může dosáhnout rychlosti přes 65 kilometrů v hodině. Vítr bude postupně zesilovat od středečního odpoledne, kdy zasáhne Slezsko. Od druhé poloviny noci pak bude foukat i v dalších regionech. V polohách nad 500 metrů nad mořem bude vítr tvořit sněhové jazyky, kvů ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 14:10:19 | Zprávy

Státní zástupce obžaloval bývalou poradkyni ústeckého hejtmana Vladislavu Marschallovou. Uvedl to server iRozhlas.cz. Podle obžaloby si nechávala neoprávněně vyplácet peníze od společnosti Krajská zdravotní za práci, kterou podle vyšetřovatelů neodvedla. Krajskou zdravotní, pod níž spadá sedm nemocnic na severu Čech, vlastní Ústecký kraj, kde je ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:05:08 | Zprávy

Domov pro seniory v britském Glasgow vyzývá lidi, aby poslali narozeninové blahopřání Edně Claytonové, která 31. ledna oslaví sté první narozeniny. Loni Edna kvůli pandemii koronaviru strávila své sté narozeniny opuštěná ve svém bytě. Pečovatelky jí to letos chtějí překvapit a vše vynahradit. Poblahopřát Edně můžete i vy. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 14:05:08 | Zprávy

Lubomír Typlt je originální malíř i textař, jehož tvorba se vymyká všemu, co je v Česku k vidění a slyšení. Jeho obrazy jsou krajně znepokojivé, texty balancují na hranici hravosti a hrůzy. Jaké bylo studium na jedné z nejprestižnějších výtvarných akademií? Co mu dala esa německého umění? Kdy byl na dně? „Osobní problémy do obrazů netahám. Obraz mu ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 13:45:10 | Zprávy

Chatu Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku, kterou na konci loňského roku koupil Středočeský kraj, může 5. února od 10:00 do 16:00 mimořádně navštívit veřejnost. Objekt, kde spisovatel žil a tvořil, bude lidem zpřístupněn u příležitosti výročí pětadvaceti let od jeho smrti, které uplyne 3. února...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 13:40:20 | Zprávy

V pražském tunelovém komplexu Blanka pokračuje sanace průsaků. Má zabránit tomu, aby se na vozovce a chodnících objevovala voda. Dělníci v tunelu pracují pouze v noci tak, aby byla zajištěná plynulá doprava. Komplex byl otevřený v roce 2015, funguje tak víc než šest let. V pracovní den jím projede přes devadesát tisíc aut. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 13:35:08 | Zprávy

Obvodní soud pro Prahu 2 ve středu zabral areál v Rabyni u Slapské přehrady, který dříve patřil zakladateli vytunelované společnosti H-System Petru Smetkovi. Uvedla to Česká televize. Soud uvedl, že prodej pozemků byl snahou zabránit odškodnění klientů firmy. Areál v roce 2005 získal v dražbě podnikatel Luděk Fabinger, státní zástupce však tvrdí, ž ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 13:20:11 | Zprávy

Už dost, už ani jednu další. Iry otřásla vražda mladé učitelky Ashling Murphyové, kterou minulý týden našli bezvládnou u řeky. Lidé žádají větší ochranu žen a konec rodově podmíněného násilí. Policie věří, že dopadla vraha. Podle informací listu The Times je podezřelým slovenský občan. Muže zadrželi poté, co přišel do nemocnice s ranami, které neum ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 13:20:11 | Zprávy

Devatenáctiletá pilotka Zara Rutherfordová, která se pokouší o Guinnessův světový rekord stát se nejmladší ženou, která sama obletí zeměkouli, ve středu vyletěla z Benešova. Do Česka přiletěla belgicko-britská letkyně v neděli 16. ledna. Cestu odstartovala loni 18. srpna z Belgie...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 13:15:11 | Zprávy

Pražský dopravní podnik (DPP) dokončil geologický průzkum stavby trasy metra D, který vyšel na zhruba 1,82 miliardy korun. Nyní čeká na hlavní stavební povolení ke stavbě úseku z Pankráce na Olbrachtovu. Stavět by se mohlo začít letos na jaře...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 13:10:18 | Zprávy

Kancelář prezidenta republiky (KPR) zaplatila soukromé firmě za zdravotní péči o prezidenta Miloše Zemana v Lánech za listopad a prosinec asi 480 tisíc korun. S odkazem na informace z Kanceláře prezidenta republiky to ve středu uvedl server Seznam Zprávy. Prezidentská kancelář společnosti Senior Home Group platí náklady, které převyšují platbu od ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 13:10:18 | Zprávy

Obvodní soud pro Prahu 2 zabral areál v Rabyni, kterého se pomocí zinscenované exekuce zbavil zakladatel H-Systemu Petr Smetka. Podle soudu šlo o snahu zabránit odškodnění klientů společnosti. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 13:10:11 | Zprávy

Vzácný nález zaznamenali archeologové při záchranném výzkumu pod budoucím pavilonem nemocnice v Jičíně. Našli zlomek unikátní neolitické plastiky staré zhruba sedm tisíc let, který představuje lidskou ruku...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 13:05:15 | Zprávy

Pardubický kraj chce školy nebo nemocnice s vlastními fotovoltaickými elektrárnami. Návrh už odsouhlasili zastupitelé kraje, hlavním důvodem je skokové zdražování elektrické energie. Hejtmanství předpokládá, že s alternativními zdroji a energetickou soběstačností výrazně ušetří, a to například na nákladech za svícení, teplou vodu, provoz dílen te ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Reflex.cz | 19. 01. 2022 13:00:38 | Zprávy

Séverine z Krásky dne není jen tak nějaká prostitutka - panička znuděná spokojeným životem vyhledává povyražení a najde ho v místním nevěstinci. Jako jedna z pracovnic. Éterickou krásku ztvárnila Catherine Deneuve, mimo jiné i její zásluhou film dosáhl svých kvalit a surrealistického dojmu. Snímek ocenili i nejvyšší cenou festivalu v Benátkách. Jen ... ..

Zdroj: Reflex.cz

Denikreferendum.cz | 19. 01. 2022 12:50:29 | Zprávy

Epidemie covid-19 se vlivem virové varianty omikron opět vzedmula, přírůstky pozitivních jsou extrémní. Počty infikovaných se zatím nepromítly do nemocničních příjmů, nárůst je ale patrně otázkou času. Predikce jsou obtížné. Vlna bude patrně velmi rychlá a může se vymknout testovacím kapacitám. Jakkoli je situace nebezpečná, od předchozích vln se l ... ..

Zdroj: Denikreferendum.cz

Reflex.cz | 19. 01. 2022 12:45:31 | Zprávy

Jako každý rok jsme pro vás připravili přehled materiálů, které jste po celých dvanáct měsíců nacházeli na stránkách Lidé a Země...

Zdroj: Reflex.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 12:40:10 | Zprávy

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ve čtvrtek zveřejní verdikt v kauze odebraných dětí českým manželům Michalákovým. Ve verdiktu Eva Michaláková vidí naději, že své syny po mnoha letech znovu uvidí, sdělila v korespondenčním rozhovoru. Výsledek ale nedokáže odhadnout. O vrácení dětí už usiluje více než deset let. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 12:30:21 | Zprávy

Společnost Opavská lesní, spoluvlastník obory Jelenice na Opavsku, nepostupuje v rozporu se zákonem, když oboru nechává už druhým rokem uzavřenou. Řekl to správní náměstek společnosti Tomáš Bittner. Starosta blízkého Vítkova nesouhlasí...

Zdroj: iDnes.cz

Euro.cz | 19. 01. 2022 12:25:22 | Zprávy

Aukční portál Aukro se ve vlastnictví investičních skupin Pale Fire Capital a Leverage vloni odrazil ode dna. Pod vedením Jana Sadílka firma meziročně narostla o 30 procent Největší zájem je na tržišti tradičně o starožitnosti, mince, sběratelské předměty a umění. Objem prodeje v tomto odvětví loni dosáhl 1,99 miliardy korun, tvořil tedy necelé ... ..

Zdroj: Euro.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 12:25:08 | Zprávy

Na většině území Česka bude ve čtvrtek foukat silný vítr, který v nárazech může dosáhnout přes 65 kilometrů v hodině. Vítr bude postupně zesilovat už od středečního odpoledne, kdy zasáhne Slezsko, v noci se rozšíří do dalších regionů. V polohách nad 500 metrů bude vítr tvořit sněhové jazyky, kvůli kterým mohou být některé silnice nesjízdné. ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Reflex.cz | 19. 01. 2022 12:15:35 | Zprávy

Zemědělským spolkům hájícím zájmy agroholdingů se nelíbí změny Strategického plánu z dílny bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana. Nesouhlasí se zvýšením podpory malým a středním farmám, šíří apokalyptické vize a vyhrožují dalšími protesty...

Zdroj: Reflex.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 12:05:18 | Zprávy

Americký ministr zahraničí Antony Blinken při návštěvě Kyjeva řekl, že Rusko může zaútočit na Ukrajinu v brzké době. Zároveň vyzval šéfa Kremlu Vladimira Putina, aby se držel diplomacie. Washington současně oznámil další vojenskou pomoc Ukrajině ve výši dvou set milionů dolarů (4,3 miliardy korun). ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 12:05:18 | Zprávy

Ředitelé škol asi budou moci v případě velkého počtu učitelů v karanténě kvůli covidu-19 vyhlásit mimořádné ředitelské volno, nebo distanční výuku v délce až deseti dnů. Návrh zákona, který předložil ministr školství Petr Gazdík (STAN), schválila vláda. Kabinet má na programu středečního jednání také plány na úpravu vyhlášky o povinném očkování p ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 12:00:33 | Zprávy

Recidivista Marek Vadel, který z vězení hrozil otrávením pitné vody v českých městech, si odpyká dalších pět let za mřížemi. Trest ve věznici se zvýšenou ostrahou mu ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Vadel se v rozeslaných dopisech snažil vyvolat dojem, že je psal člen islámské teroristické skupiny. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 11:55:16 | Zprávy

Na letošním festivalu Berlinale bude poměrně bohatě zastoupena i česká kinematografie. Do programu byla vybrána komedie Kdyby radši hořelo nebo seriál Podezření. Oba projekty vznikly v koprodukci České televize. Zástupcem v animované tvorbě je krátkometrážní Zuza v zahradách. A na berlínskou přehlídku se po letech vrací Skřivánci na niti. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 11:55:08 | Zprávy

Bylo čtvrt na osm, když Jaroslav Černý projížděl v pátek ráno úzkou silnicí mezi poli a nízkými lesy nedaleko Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi. Rutinní cesta nakonec způsobila poprask v celém okolí. Nikdo by nečekal, že na poli 20 minut od Prahy spatří řidič medvěda. ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 11:45:19 | Zprávy

Koncentrace látek znečišťujících ovzduší byly loni v Česku nejnižší až druhé nejnižší za posledních deset let. Lepší výsledek byl o rok dříve, kdy byla v tuzemsku nejvyšší kvalita ovzduší od začátku měření. Vyplývá to z předběžných údajů, které ve středu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím jsou k dispozici jen data ze stanic s ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 11:45:19 | Zprávy

Místo čtvrtiny běžného jízdného zaplatí děti, studenti a senioři podle plánů ministra dopravy Martina Kupky (ODS) za cestu veřejnou dopravou polovinu. Upozornila na to ČTK s odvoláním na dokument ministerstva dopravy, který má k dispozici. Snížení slev – a to od dubna – má vláda projednat na své středeční schůzi, Kupka však konkrétní podobu ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 11:40:11 | Zprávy

Premiér a předseda ODS Petr Fiala se distancoval od tvrzení bývalého šéfa poslaneckého klubu vládního hnutí STAN Jana Farského, že podpořil jeho půlroční studijní stáž v USA a to, že si zároveň Farský nechává poslanecký mandát. „Já bych do Spojených států na půl roku prostě neodjel,“ řekl premiér Fiala v úterý večer v Událostech, komentářích v Česk ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 11:20:23 | Zprávy

Okresní soud v Hradci Králové potrestal čtyři obžalované v kauze IT zakázek státního podniku Lesy ČR. Jsou mezi nimi tři podnikatelé a bývalý šéf informačních technologií společnosti Jan Přibyl. Všichni dostali podmíněné tresty. ČT to potvrdil mluvčí soudu Tomáš Nypl s tím, že jednoho muže soud obžaloby zprostil. V kauze jde o veřejné soutěže z l ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 11:15:11 | Zprávy

Recidivista Marek Vadel, který z vězení na Borech hrozil otrávením vody v českých městech, si odpyká dalších pět let za mřížemi. Trest mu potvrdil vrchní soud. Muž přitom k činu přistoupil proto, že se chtěl z vězení dostat ven...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 11:15:11 | Zprávy

Výsledky spermiogramu ukazují horší kvalitu spermií, pokud muž prodělal covid. Vyplývá to z měření specialistů na reprodukci. U některých mužů se po těžkém průběhu dokonce prokázal virus v ejakulátu. Hodnoty se vrací do normálu několik měsíců po uzdravení. Může to trvat až půl roku. Spermie ale infekční pravděpodobně nejsou, specialisté to zatím ne ... ..

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 11:15:10 | Zprávy

Policie evakuovala v Brně v Kozákově ulici 116 lidí kvůli nálezu 100 kg granátu z druhé světové války. Pyrotechnici pracují na likvidaci nálezu...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 11:15:10 | Zprávy

V prodejně potravin v Psárech u Prahy vybuchla v úterý v podvečer propanbutanová láhev. Exploze zranila dva lidi a poničila vnitřek objektu. Příčinu vyšetřovatelé zjišťují, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Fliegerová...

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 19. 01. 2022 11:05:19 | Zprávy

Aby bylo nějaké vítání, musí přece být i loučení! S Českem se proto rozloučil poslanec Jan Farský ze STAN, který si na poslední chvíli vzpomněl, že vlastně musí zmizet za vzděláním do Oregonu. Ale neplačme, za „půl roku“, který bude v praxi trvat minimálně osm měsíců, ho máme zpátky ve sněmovně - pro dobro nás všech! Kdo by se nerad loučil, je i pi ... ..

Zdroj: Info.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 11:05:07 | Zprávy

V období Vánoc a příprav na silvestrovské večírky výrazně rostly webové stránky zaměřené jak na muže, tak na ženy. Prosincové vánoční prázdniny a dovolené také zvýšily zájem o oddychové kategorie webových stránek, ukázalo měření NetMonitor. Pokračoval i zájem o weby v kategorii Zdraví...

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 10:50:18 | Zprávy

Patnáct let vězení uložil indonéský soud vůdci islamistické skupiny spojovanému s bombovým útokem, při němž před dvaceti lety na Bali zemřelo přes dvě stě lidí. Odsouzený muž známý jako Zulkarnaen či Aris Sumarsono je jedním z vůdců islamistické organizace Jemaah Islamiyah, napojené na teroristickou síť al-Káida. ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 10:45:10 | Zprávy

Nejdřív zavolat na centrální příjem a pak teprve vyjet. Anebo radši rovnou do nemocnice ve Slaném. Tak jednají několik posledních měsíců pacienti z Kladna, když je navečer nebo o víkendu nečekaně překvapí žlučníková kolika, horečka nebo bolest v krku. Chybějí lékaři do služeb na pohotovosti...

Zdroj: iDnes.cz

Info.cz | 19. 01. 2022 10:40:23 | Zprávy

Na velmi tenký led se pustil šéf rakouského „Alles Auto“ Burkhard Ernst. V rozhovoru pro deník Kurier zpochybnil ohlášený přechod Rakouska k plné elektromobilitě, plánovaný už na rok 2030. Podle Ernsta může plná elektromobilita v zemi fungovat jedině za předpokladu, že Rakousko začne samo vyrábět energii v jaderných elektrárnách nebo „atomový“ prou ... ..

Zdroj: Info.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 10:40:18 | Zprávy

Pokud se česká vláda dohodne na podmínkách řešení sporu kolem polského hnědouhelného dolu Turów, stáhne žalobu, kterou podala k Soudnímu dvoru EU. Uvedla to podle agentury Reuters polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Polskie Radio 1. Česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková jed ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 10:35:15 | Zprávy

Majitelé zbraní si ve středu ve Spojených státech připomínají ústavní právo na jejich držení. Podle statistik vlastní v USA zbraň až 43 procent domácností. Každý den v zemi zemře následkem střelby v průměru přes sto lidí – za loňský rok jich bylo celkem 45 tisíc. Prezident Joe Biden připravuje legislativu, která má zakázat alespoň zbraně bez iden ... ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 10:35:08 | Zprávy

Plány německých Zelených na ochranu klimatu byly označovány za rozsáhlé a ambiciózní už v době, kdy probíhala podzimní povolební jednání o nové vládě. Nyní se do avizované ekologické revoluce a snižování uhlíkových emisí chtějí pustit ještě větším tempem, než původně plánovali...

Zdroj: iDnes.cz

iDnes.cz | 19. 01. 2022 10:35:08 | Zprávy

Britský konzervativní premiér Boris Johnson svádí čím dál těžší boj o udržení v čele vlády. Sílí vzpoura jeho vlastních zákonodárců kvůli večírkům v prostorách premiérského sídla v Downing Street během koronavirových uzávěr. Někteří konzervativní poslanci se chystají napsat dopis o vyslovení nedůvěry. Pokud jich bude 54, mohou zahájit hlasování o t ... ..

Zdroj: iDnes.cz

Ceskatelevize.cz | 19. 01. 2022 10:30:28 | Zprávy

Systém eRecept se od středečního rána potýká s technickými problémy. Na Twitteru o tom informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, který projekt zajišťuje. Podle České lékárnické komory není možné pacientům vydávat předepsané léky. Její zástupci to napsali to na sociálních sítích. ..

Zdroj: Ceskatelevize.cz